Порядок виправлення помилок в нарахуванні лікарняних за минулі періоди та відображення у звіті з ТВП за формою Ф4-ФСС.

21.09.2015

Питання: Як виправити помилки в нарахуванні лікарняних за минулі періоди? Яким чином їх потрібно відобразити у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП?

Відповідь: Згідно з п. 7.9 Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 18.01.2011р. № 4, страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом корегування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників(про донараховані, або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці І звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, в тому числі по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листами непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці ІІ звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Виходячи з вищевикладеного, якщо за минулий період був надлишково нарахований лікарняний лист, Вам потрібно сторнувати зайво нараховану суму та відобразити її в рядку 3 таблиці І звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП та письмово повідомити про факт та зміст помилки органу Фонду за місцем обліку.

Письмове повідомлення надається за підписом керівника та головного бухгалтера та скріпляється печаткою.

Якщо донараховується матеріальне забезпечення за лікарняним листом минулого періоду, потрібно подати до органу Фонду заяву-розрахунок з письмовим поясненням.

Для фінансування даного листка непрацездатності та при здачі звітності в формі Ф4-ФСС з ТВП відобразити в рядку 21 таблиці І з подальшою розшифровкою по видам матеріального забезпечення.

Завідувач фінансово-бюджетним відділом –
головний бухгалтер Подільської МВД КМВ ФСС з ТВП Зозуля С. В.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар