Порядок розрахунку декретних та лікарняних виплат

28.08.2015

Соціальна допомога

Соціальна допомога

Порядок розрахунку декретних та лікарняних виплат

Порядок та правила розрахунку допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначені Порядком обчислення середньої заробітної плати(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 р. № 439(далі – Порядок № 1266).

Читати також: Умови, порядок, тривалість надання відпустки і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами , а також відпустки жінкам, які усиновили дітей

Нижче по тексту представляємо в якому порядку і за якими правилами здійснюється розрахунок цих соціальних виплат.

1. Визначаємо розрахунковий період, а також кількість календарних днів перебування застрахованої особи в трудових відносинах з роботодавцем, за які обчислюється середньоденна заробітна плата для нарахування декретних та лікарняних.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середньоденна заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування застрахованої особи у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним її місцем роботи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Приклад: Працівник, який працює на підприємстві впродовж останніх п’яти років захворів з 22.07.2015 р. Розрахунковий період у цьому випадку буде складати 365 календарних днів(з 01.07.2014 р. по 30.06.2015 р.)

Іноді буває так, що жінка отримала листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, але деякий час ще продовжує працювати.

У цьому випадку розрахунковим періодом є 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому жінка мала піти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами на підставі листка непрацездатності, а не 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому жінка фактично пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період щорічної(основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, а також у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до листка непрацездатності.

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані повні календарні місяці (з першого до першого числа).

Приклад: Працівницю прийнято на роботу з 14 листопада 2014 року. З 20 липня 2015 року вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Розрахунковий період у цьому випадку буде складати 212 календарних днів(з 01.12.2014 р. по 30.06. 2015 р.).

Повні календарні місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала з першого до першого числа з поважних причин(тимчасової непрацездатністі, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустки без збереження заробітної плати), виключаються з розрахункового періоду. Не повні місяці не виключаються.

При цьому, відповідно до листа ФСС ТВП від 20.08.2015 р. N 5.2-32-1358, не всі відпустки, надані без збереження заробітної плати можна вважати поважними і виключати їх з розрахункового періоду.
До відпусток без збереження заробітної плати, які є поважною причиною, належать лише відпустки, надані керівниками центральних органів виконавчої влади без згоди працівників на визначений цими керівниками строк.

Наприклад, якщо застрахована особа після закінчення у неї відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку приступила до роботи 20 травня 2015 року, то при обчисленні середньоденної заробітної плати для розрахунку допомоги по страховому випадку, який настав у неї 20 липня 2015 року, травень 2015 року не виключається з розрахункового періоду(з 01.07.2014 р. по 30.06.2015 р.), тому що він не повний, але до розрахунку береться тільки його частина з 20 числа та повний місяці  червень  2015 року(всього 42 календарні дні).

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається в календарних днях за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

Приклад: Працівника прийнято на роботу 27 липня 2015 р. До роботи приступив з 29 липня і по 21 серпня включно фактично відпрацював 18 робочих днів. Листок непрацездатності було відкрито з 25 серпня. Розрахунковий період у цьому випадку буде складати 27 календарних днів(з 29.07 по 24.08.2015 р.) Вихідні дні та святковий день серпня(з 22 по 24.08.2015 р.), так само як і попередні вихідні дні серпня, не виключаються з розрахункового періоду.

2. Визначаємо виплати, з яких обчислюється середньоденна заробітна плата та їх суми.

Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, що подаються до ДФСУ (відомостей графи 18 таблиці 6 форми № Д4). В деяких випадках використовуються дані довідок про середню заробітну плату з основного місця роботи, про що буде йти мова нижче по тексту.

Середньоденна заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку був нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, в кожному місяці розрахункового періоду не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленого на період нарахування цієї зарплати.

Крім того, п.29 Порядку № 1266 встановлені обмеження суми виплат, з яких обчислюється середньоденна заробітна плата, якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, про що буде йти мова нижче по тексту.

До виплат, з яких обчислюється середньоденна заробітна плата, не включаються нараховані в розрахунковому періоді суми допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця.

Суми перехідних відпускних включаються в ті місяці розрахункового періоду, за який вони нараховані, а донараховані суми заробітної плати за попередні місяці(якщо такі є) – в ті місяці розрахункового періоду, в яких вони донараховані.

Приклад: Працівниці перед початком декретної відпустки в липні 2015 р. нарахована заробітна плата в сумі 4000 грн., в тому числі 500 грн. донараховано заробітної плати за червень 2014 р., 1500 грн. матеріальної допомога на оздоровлення, а також 2000 грн. відпускних, з яких 1500 грн. за липень і 500 грн. за серпень 2015 р. Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами виданий з 10 серпня 2015 р.

У цьому випадку в липні 2015 р. розрахункового періоду( з 01.08.2014 р. по 31.07.2015 р.) необхідно включити зарплату в сумі 3500 грн., в тому числі 500 грн. донарахованої заробітної плати за червень 2014 р., 1500 грн. матеріальної допомога на оздоровлення, а також 1500 грн. відпускних за липень 2015 р.. 500 грн. відпускних за серпень 2015 р., які були нараховані в липні 2015 р., в розрахунковий період не включаються.

У разі, якщо застрахована особа у розрахунковому періоді не відпрацювала місяць (з першого до першого числа) з поважних причин, зазначених у пункті 3 Порядку № 1266, такий місяць виключається з розрахункового періоду, а заохочувальні та компенсаційні виплати разового характеру, нараховані та виплачені в цьому місяці, не включаються при обчисленні середньої заробітної плати.

Якщо в місяці розрахункового періоду застрахована особа частину місяця хворіла, то заохочувальні та компенсаційні виплати разового характеру, нараховані та виплачені в даному місяці, включаються при обчисленні середньої заробітної плати в повному обсязі.

3. Здійснюємо обчислення середньоденної заробітної плати.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів перебування застрахованої особи у розрахунковому періоді в трудових відносинах з роботодавцем, без урахування календарних днів не відпрацьованих з  чотирьох поважних причин.

Приклад: При наявності у застрахованої особи в повному розрахунковому періоді нарахованої заробітної плати в сумі 32777,00 грн. середньоденна заробітна плата буде дорівнювати 89,80 грн.(32777,00 : 365 = 89,80).

Середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Наприклад, в серпні 2015 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить 20706,00 грн.(1218  х 17 = 20706), а в розрахунку на один календарний день буде становити 680,22 грн.( 20706,00 : 30, 44).

У разі коли у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення тарифної ставки(посадового окладу) або її частини(у разі, коли особа працює у режимі неповного робочого дня чи тижня), встановленої на день настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

У разі коли у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, а тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення розміру мінімальної заробітної плати(або її частини – у разі, коли особа працює у режимі неповного робочого дня чи тижня), встановленого законом на день настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:

– допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;

– допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

У цих випадках, відповідно до п.5 Порядку № 1266 застосовується середньоденний розмір мінімальної заробітної плати і середньоденний розмір двократного розміру мінімальної заробітної, який розраховується шляхом ділення встановлених законом їх розміру у місяці настання страхового випадку на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Приклад: Працівниця В.Василенко, після відпустки для догляду за дитиною до шести років, 20 травня 2015 р. вийшла на роботу. З 20 по 28 липня вона хворіла. Їй нарахована заробітна плата за травень – 800,00 грн., за червень 2000,00 грн. і з 01 по 19 липня 2015 р. – 1130,00 грн. Страховий стаж складає 7 років(70%). Мінімальна заробітна плата в липні 2015 р. становила 1218 грн. Необхідно обчислити середньоденну заробітну плату працівниці для виплати лікарняних.

1. Визначаємо розрахунковий період, а також кількість календарних днів перебування працівниці в трудових відносинах з роботодавцем, за які обчислюється середньоденна заробітна плата для нарахування лікарняних.

Розрахунковий період становитиме 12 календарних місяців(з 01.07.2014 р. по 30.06.2015 р.).

З розрахункового періоду виключаємо повні календарні місяці та календарні дні, які невідпрацьовані працівницею з поважної причини(з 01.07.2014 р. по 19.05.2015 р.).

Період перебування гр. В.Василенко у розрахунковому періоді в трудових відносинах з роботодавцем, за які обчислюється середньоденна заробітна плата(з 20.05 по 30.06.2015 р.) дорівнює 42 календарним дням.

2. Визначаємо суму виплат, з яких обчислюється середньоденна заробітна плата.

Сума виплат, з яких обчислюється середньоденна заробітна плата дорівнює 2800,00 грн.(800,00 + 2000,00).

3. Здійснюємо обчислення середньоденної заробітної плати.

Середньоденна заробітна плата працівниці дорівнюватиме 66,67 грн.(2800,00 : 42 = 66,67).

4. Здійснюємо обчислення денної виплати.

Відповідно до п.2 Порядку № 1266 розмір суми денної виплати застрахованої особи встановлюється у відсотках до середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством.

Читати також: Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами і допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стажу.

На прикладі гр. В.Василенко здійснюємо обчислення суми її денної виплати, яка буде становити 46,67 грн.(66,67 грн. х 70 : 100).

У зв’язку з тим, що (за умовами нашого прикладу) гр. В.Василенко протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж менше шести місяців(відпустка для догляду за дитиною до шести років не включається до страхового стажу), до її середньоденної заробітної плати застосовуємо обмеження, передбачене п.29 Порядку № 1266.

Тобто, її сума денної виплати порівнюється з виплатою, розрахованою з мінімальної заробітної плати.

Визначаємо виплату виходячи з мінімальної заробітної плати: 1218,00 : 30,44 = 40,01 грн.

Денна сума зарплати гр. В.Василенко перевищує денну виплату, розраховану з мінімальної заробітної плати, тому лікарняні оплачуємо виходячи виплати, розрахованої з мінімальної заробітної плати, тобто не з 46,67 грн., а з 40,01 грн.

5. Здійснюємо обчислення сум декретних та лікарняних виплат.

Обчислення суми допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюється шляхом множення суми денної виплати застрахованої особи на кількість календарних днів, що підлягають оплаті згідно записів в листках непрацездатності.

Приклад: При наявності у гр. В.Василенко обчисленої денної виплати в сумі 40,01 грн. і 9 календарних днів, що підлягають оплаті згідно листку непрацездатності(з 20 по 28.07.2015 р.), сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця дорівнюватиме 200,05 грн.(40,01 х 5 = 200, 05), а сума допомоги по тимчасовій непрацездатності – 160,04 грн.(40,01 х 4 = 160,04). Разом сума допомоги за листком непрацездатності складатиме 360,09 грн.(200,05 + 160,04 = 360,09).

Сума лікарняних виплат(у тому числі за догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Сума декретних виплат у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.

Читати також: Лист МСПУ від 17.09.2015 р. N 529/18/99-15 Про деякі питання з розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

 Обчислення середньої заробітної плати за сумісництвом

У разі коли застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Декретні та лікарняні виплати здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

У цих випадках сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, в місяцях розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем(місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ:

закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

– постанова КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 “Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”;

постанова КМУ від 26.06.2015 р. № 439 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266»;

постанова КМУ від 26.06.2015 р. № 440 “Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця”;

наказ Державної служби статистики України від 13.01.2004 р. № 5. “Інструкція зі статистики заробітної плати”;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. N 455 ” Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян”;

– лист ФСС ТВП від 20.08.2015 р. N 5.2-32-1358 “Щодо обчислення середньоденної заробітної плати для розрахунку матеріального забезпечення”;

– лист МСПУ від 17.09.2015 р. N 529/18/99-15 “Про деякі питання з розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар