Застосування штрафних санкцій при коригуванні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

05.08.2015

Застосування штрафних санкцій при коригуванні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

Відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4, передбачено коригування поданого і прийнятого Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ (далі – Податковий розрахунок).

Коригування Податкового розрахунку проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Коригування Податкового розрахунку проводиться поданням звітного нового Податкового розрахунку або уточнюючого Податкового розрахунку.

Звітний новий Податковий розрахунок подається у разі коли в раніше поданий Податковий розрахунок за поточний період вносяться зміни до закінчення встановленого строку його подання.

У разі коли необхідно внести зміни в раніше поданий Податковий розрахунок після закінчення встановленого строку його подання подається уточнюючий Податковий розрахунок. Уточнюючий Податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Читати також:  Уточнення податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Відповідно до п.119.2 ст.119 Податкового кодексу України(далі – Кодекс) подання податковим агентом не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками Податкового розрахунку за формою № 1ДФ, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення на нього штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені податковим агентом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення на нього штрафу у розмірі 1020 гривень.

Передбачені цим пунктом Кодексу штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у Податковому розрахунку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п.169.4 ст.169 Кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст.50 Кодексу.

Відповідно до абзацу шостого п.50.1 ст.50 Кодексу, якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п.169.4 ст.169 цього Кодексу, то штрафи не застосовуються.

Таким чином, у разі подання податковим агентом звітного нового Податкового розрахунку штрафні санкції до нього не застосовуються.

У разі подання уточнюючих Податкових розрахунків(одного чи декількох одночасно) з метою виправлення помилок, які призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, при цьому не пов’язані з виконанням податковим агентом п.169.4 ст.169 Кодексу, до податкового агента застосовується штраф у розмірі 510 гривень.

Відповідно до роз’яснення Державної фіскальної служби України (листа ДФСУ від 31.10.2014 р. № 9187/7/99-99-17-02-01-17) штраф у розмірі 510 грн. застосовується до загальної кількості порушень, зазначених у абзаці першому п.119.2 ст.119 Кодексу, а не до кожного порушення окремо.

Якщо протягом року після накладання штрафу згідно з п.119.2 ст.119 Кодексу той самий податковий агент подає повторно уточнюючий Податковий розрахунок, то до нього застосовується штраф уже у розмірі 1020 гривень.

Поділитися:

Написати коментар