N 372/13/84-15 від 07.04.2015 р.”Щодо надання та оплати вільних від роботи днів”

30.07.2015

Мінсоцполітики України

МСПУ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 372/13/84-15 від 07.04.2015 р.

Щодо надання та оплати вільних від роботи днів

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянув звернення стосовно проблем застосування чинного законодавства з оплати праці і повідомляє.

Відповідно до ст. 209 КЗпП України для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.

Тобто на підставі заяви працівника та відповідної довідки навчального закладу, з якої можна зробити висновок про успішність навчання та період навчального року, роботодавець зобов’язаний встановити працівнику скорочений робочий час.

Питання вибору виду скороченого робочого часу (скорочення робочого тижня чи відповідне скорочення робочих годин) та конкретний вільний від роботи день визначається за погодженням сторін трудових правовідносин. При цьому враховуються як інтереси виробництва, так і режим занять у навчальному закладі.

За час звільнення працівників від роботи відповідно до ст. 209 КЗпП за ними зберігається 50 відсотків середньої заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

Мінімальний розмір заробітної плати має бути гарантований не за місяць, а в розрахунку на час, який оплачується в зазначеному розмірі. Середня заробітна плата при цьому обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати за два календарних місяці, що передували тому місяцю, в якому надаються частково оплачувані вільні від роботи дні або години.

Середній заробіток працівнику нараховується з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі – Порядок), виходячи із заробітної плати за 2 календарні місяці, що передують місяцю, в якому надаються частково оплачувані вільні від роботи дні або години.

Виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, визначені п. 3 Порядку.
Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна заробітна плата визначається діленням за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів (п. 8 Порядку).

Директор Департаменту        О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар