Щодо заповнення обов’язкових реквізитів у звіті з ЄСВ

09.07.2015

ДФСУ

ДФСУ

Щодо заповнення обов’язкових реквізитів у звіті з ЄСВ.

Податківці попереджають, що відповідно до пункту 8 розділу II Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. №435(далі – Порядок), Звіт з ЄСВ, наданий з порушенням вимог Порядку, у тому числі без заповнення обов’язкових реквізитів не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Перелік обов’язкових реквізитів визначений пунктом 6 розділу II Порядку.

В поданому Звіті з ЄСВ повинні бути заповнені такі обов’язкові реквізити:

 • тип форми («додаткова», «початкова», «ліквідаційна», «скасовуюча», «призначення пенсії»);
 • звітний період, за який подається Звіт;
 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 • код за ЄДРПОУ або податковий номер(серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснення будь-яких платежів за серією та номером паспорта);
 • код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику;
 • клас професійного ризику виробництва;
 • місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
 • код фіскального органу, до якого подається Звіт;
 • дата подання Звіту;
 • ініціали, прізвища, податкові номери або серія та номер паспорта посадових осіб страхувальника;
 • середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період(за наявності);
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати(за наявності);
 • штатна чисельність працівників(за наявності);
 • кількість створених нових робочих місць у звітному періоді(за наявності);
 • застосування коефіцієнта(за наявності);
 • розмір коефіцієнта(за наявності);
 • середньомісячна заробітна плата, на яку нараховується єдиний внесок у розрахунку на одну застраховану особу за 2014 рік(при застосуванні коефіцієнта);
 • середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік(при застосуванні коефіцієнта);
 • підписи страхувальника – фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника(за наявності).

Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де вони передбачені.

У разі відсутність даних для заповнення того чи іншого рядка Звіту цей рядок прокреслюється.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар