Про те, як забезпечується право громадян країни на індексацію їх доходів з 01.01.2015 р.

19.06.2015

Індексація грошових доходів населення

«zarplata.co.ua»

Про те, як забезпечується право громадян країни на індексацію
їх доходів з 01.01.2015 р.

В результаті економічного спаду в 90-і роки Україну охопила всеосяжна гіперінфляція, яка привела більшу частину населення країни до значного зубожіння.

В цілях протидії інфляційних процесів верховне керівництво країни на початку 90-х років прийняло ряд законодавчих документів, в тому числі в 1993 р. внесло зміни в закон України від 3 липня 1991 року № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення”, основною метою яких було дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

В подальшому, впродовж більш ніж 20 років, неодноразово змінювались порядок та правила індексації грошових доходів населення, але в основному завжди в рамках дотримання конституційних гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення країни.

В останній час ці усталені умови змін порядку та правил індексації доходів населення з урахуванням забезпечення конституційних гарантій населення країни не виконуються. Причому навмисне.

Так, з порушенням конституційних норм 28.12.2014 року був прийнятий закон України № 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, яким були внесені поправки в закон України від 03.07.1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення».

Зокрема статтю 5 закону було доповнено частиною шостою такого змісту: “Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік”.

Формулювання цієї статті говорить про те, що якщо кошти на проведення індексації в бюджеті установи або організації відсутні то з 01.01.2015 р. індексація грошових доходів працівників цієї установи (організації) не здійснюється.

Цими змінами в законодавстві грубо були порушені норми вимог закону України від 5.10.2000 р. №2017-III “Про державні соціальні стандарти та державні гарантії” щодо забезпечення умов індексації грошових доходів населення задля підтримання купівельної спроможності громадян в умовах зростання цін.

Крім того були обмежені конституційні права і гарантії громадян України щодо забезпечення достатнього їх життєвого рівня.

Поділитися:

Написати коментар