Уточнення податкового розрахунку за формою № 1ДФ

08.04.2015

Уточнення податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4.

Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Приступаючи до уточнення податкового  розрахунку перш за все необхідно врахувати період, за який виправляємо помилки або неточності.

Якщо недостовірні відомості виявлено у звітності, яка сформована та подана за звітний квартал до закінчення граничного строку його подання, у відповідному реквізиті розрахунку робиться помітка – «Звітний новий». Якщо ж термін подання форми № 1ДФ вже минув – у реквізі робимо помітку – “Уточнюючий”.

Реквізити «Порція», «Працювало за трудовими договорами (контрактами)», «Працювало за цивільно-правовими договорами» повинні відповідати тим, що були зазначені у звіті, який коригується.

Коригування показників розділу I:

– для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» – на виключення рядка;

– для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка;

– для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на виключення, а в другому – «0» – рядок на введення.

При цьому у разі подання уточнюючого розрахунку за формою № 1ДФ та заповнення рядків вилучення одного помилкового рядка з раніше введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка, підсумковий рядок за графами 3а, 3, 4а і 4 не заповнюється.

Коригування показників розділу II:

а) підрозділ «Оподаткування процентів»:

– для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення**» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

б) підрозділ «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»:

– для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

в) підрозділ «Військовий збір»:

– для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

І на закінчення слід зауважити, що рядки з достовірними даними з раніше поданого розрахунку №1ДФ дублювати не потрібно, оскільки це призведе до подвоєння інформації у звітності.

Поділитися:

Написати коментар