N 8959/0/14-14/10 від 11.08.2014 р. ” Про індексацію заробітної плати”

11.02.2015

Мінсоцполітики України

МСПУ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 8959/0/14-14/10 від 11.08.2014 р.

Про індексацію заробітної плати

Міністерство соціальної політики України розглянуло лист про індексацію заробітної плати і повідомляє.

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, що не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством. Пунктом 5 Порядку визначено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення доходу перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватися у місяці підвищення.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи передбачена чинним законодавством і є об’єктом індексації. Отже, місяць встановлення зазначеної надбавки і місяць, в якому збільшується відсоток цієї надбавки в порівнянні з попереднім періодом, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.

У разі якщо надбавка була встановлена, а потім якийсь час не виплачувалася, і знову була встановлена працівникові в такому ж розмірі, то місяць переустановлення надбавки не є підставою вважати місяць базовим. Враховуючи викладене та наведений в листі приклад 1, якщо працівнику до 2012 року встановлювалася надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 %, в 2012 році вона не виплачувалася, а з січня 2013 року вона була встановлена в тому ж розмірі, то це не повинно впливати на зміну базового месяца. Що стосується прикладу 2, то питання встановлення працівнику надбавки за тимчасово відсутнього працівника врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 р. N 36, згідно з якою місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, не можна вважати базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації (в разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)).

Перший заступник Міністра             В. Мущинін

Поділитися:

Написати коментар