Розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 01.01.2015 р.

03.02.2015

Розміри нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в структурі установ органів місцевого самоврядування.

Розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначені законом України від 08.07. 2010 р. N 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»(далі – Закон N 2464-VI) та Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 455.

З 1 січня 2015 року законом України від 28.12. 2014 р. № 77-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» були внесені зміни до Закону № 2464-VI, які торкнулись і розмірів нарахування ЄСВ.

В нижче опублікованій таблиці наведені розміри нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які діють з 01.01.2015 р.

Таблиця розмірів нарахування та утримання єдиного внеску.

Для страхувальників-нарахування Для застрахованих осіб-утримання
– платники, які є бюджетними установами  –  36,3 відсотка суми нарахованої заробітної  плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші  заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону  України “Про оплату праці” (пп.2 п.3.1 розділу III Інструкції);

У разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата(дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. {Частину п’яту статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом 77-VIII від 28.12.2014 }. *

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним   місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються до   визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування.{Частину п’яту статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом 77-VIII від 28.12.2014}

– працівники – громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах ( в тому числі бюджетних) та організаціях – 3,6 відсотка  суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають  основну та додаткову заробітну  плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”. (пп.5 п.2.1 розділу II та п.3.5 розділу III Інструкції);

– працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів  України “Про місцеве самоврядування в Україні” – 6,1 відсотка  суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.(пп.5,8 п.2.1 розділу II та п.3.8 розділу III Інструкції).

– платники, які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), – 34,7  відсотка суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. (пп.4 п.3.1 розділу III Інструкції); – фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам  діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців) –  2,6  відсотка суми винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно–правовими договорами.(пп.6 п.2.1 розділу II та п.3.7 розділу III Інструкції);
– платники, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності або допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами –  33,2 відсотка суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. (пп.2 п.3.2 розділу III Інструкції);

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який   нараховується заробітна плата(грошове забезпечення, дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. {Частину шосту статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом 77-VIII від 28.12.2014}. *

– особи, які отримують  допомогу  по  тимчасовій непрацездатності,  особи,  які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами – 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій  непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. (пп.12 п.2.1 розділу II та п.3.10 розділу III Інструкції);
– платники – підприємства, установи і організації, у яких працюють інваліди –  8,41 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами  виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній  формі, що визначаються відповідно до Закону  України “Про оплату праці” та суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих інвалідів. (п.3.11 розділу III Інструкції); – працівники – громадяни України (в тому числі працівники – інваліди), які працюють на підприємствах, в установах (в тому числі бюджетних) та організаціях – 3,6 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають  основну та додаткову заробітну  плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.(пп.5 п.2.1 розділу II та п.3.5 розділу III Інструкції);

– особи (в т.ч. інваліди),  які  отримують  допомогу  по  тимчасовій непрацездатності, а також ті,  які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та  пологами – 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій  непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.(пп.12 п.2.1 розділу II та п.3.10 розділу III Інструкції);

* Читати також: Розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 01.01.2015 р.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар