Порядок виплати лікарняних за новим страховим законодавством

23.01.2015

Як платити лікарняні від ФСС ТВП за новим страховим законодавством?

У зв’язку з внесенням змін з 1 січня 2015 року в порядок матеріального забезпечення застрахованих осіб у випадках тимчасовій непрацездатності(закон України від 28.12.2014 р. N 77- VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці”(далі – Закон № 77 VIII -)) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності(далі – Фонд) у листі від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92 роз’яснив як платити лікарняні від Фонду за новим страховим законодавством.

Зокрема Фонд дав відповідь на такі запитання:

1. Право на матеріальне забезпечення за «перехідними» лікарняними листками.

За страховими випадками (допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, допомога на поховання), які настали до 31.12.2014 р. включно, при визначені права на матеріальне забезпечення та його розміру необхідно керуватися нормами закону України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”.

Для страхових випадків, які настали з 01.01.2015 р., необхідно застосовувати норми закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у редакції, викладеній Законом № 77-VIII(далі — Закон № 1105).

2. Порядок виплати лікарняних чорнобильцям.

Було скасовано компенсації та пільги громадянам, віднесеним до 4-ї категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Це призвело до неузгодженості норм ст. 24 Закону № 1105 з нормами закону України від 28.02.91 р. № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон № 796).

Враховуючи те, що з 01.01.2015 р. статтю 23 Закону № 796 виключено, пільга щодо виплати лікарняних в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу особам, віднесеним до 4-ї категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за страховими випадками, які настали з 01.01.2015 р., не надається.

3. Виплата лікарняних особам з маленьким страховим стажем.

Частиною 4 ст. 19 Закону № 1105 визначено те, що застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають страховий стаж менше 6 місяців, мають право на матеріальне забезпечення від Фонду в таких розмірах:

1) лікарняні — виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної зарплати, встановленої у місяці настання страхового випадку;

2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної зарплати та не менше за розмір мінімальної зарплати, встановленої у місяці настання страхового випадку.

Страховий стаж для реалізації цих норм Закону № 1105 визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб. Такий розрахунок повинен робити страхувальник на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, наданих застрахованою особою у вигляді довідки Пенсійного фонду України.

4. Терміни давності для звернення за виплатами від Фонду.

Законом № 1105 установлено, що матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців із дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Ця норма діє з 01.01.2015 р. незалежно від дати настання страхового випадку.

Для обчислення періоду – 12 календарних місяців, потрібно брати цілі місяці з 1 по 30(31) число або з 1 по 28(29) для лютого.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар