Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти

10.12.2014

Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним
та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти

Гарантія держави щодо виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти надбавки за вислугу років передбачена частиною четвертою статті 61 Закону України “Про освіту”.

Правила та порядок виплати надбавки за вислугу років передбачені Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти (далі ― Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту””.

Дія Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників(далі – Перелік N 963), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 ” Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Виплата надбавки за вислугу років проводиться щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від наявності стажу педагогічної роботи у таких розмірах:
– понад 3 роки       – 10 відсотків;
– понад 10 років    – 20 відсотків;
– понад 20 років    – 30 відсотків.

Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання таких документів працівником.

У разі коли працівник виконує роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої його посадовим окладом (ставкою заробітної плати), розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно його навантаженню (обсягу роботи).

Стаж педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років являє собою не безперервну, а сумарну тривалість трудової діяльності працівника в навчальних закладах і установах освіти на посадах, пов’язаних з навчальним процесом.

До стажу педагогічної роботи, що дає право на виплату надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком N 963, а також:

– час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 1 квітня 1991 року;

– час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 1 вересня 1994 року;

– час, виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

– час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;

– час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним працівникам, що працюють за профілем у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізкультури вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які працюють за профілем у загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, які працюють за профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах;

– час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг;

– час проходження громадянами України військової служби;

Читати також: Про зарахування до педагогічного стажу періоду служби в органах МВС.

– час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустці без збереження заробітної плати (частини третя і шоста статті 179 Кодексу законів про працю України).

Наразі нагадаємо, що відповідно до Порядку, до педагогічного стажу для виплати надбавки включаються тільки періоди педагогічної роботи у відповідних освітніх закладах. Час навчання у різного роду навчальних закладах до стажу педагогічної роботи не зараховується.

До стажу педагогічної роботи зараховується робота на відповідних посадах і у закладах освіти колишнього СРСР.

До педагогічного стажу також зараховується час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України, якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування такої роботи до стажу, необхідного для призначення трудових пенсій.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин за навчальний рік, до педагогічного стажу зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи також зараховується період роботи на цих посадах.

Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

На практиці підрахунком стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років займається тарифікаційна комісія, яка створюється відповідно до наказу керівника навчального закладу для проведення щорічної тарифікації педагогічних працівників закладу.

До складу тарифікаційної комісії залучаються керівник , а також співробітники навчального закладу. В роботі тарифікаційної комісії приймають участь члени профспілкового комітету закладу.

В процесі проведення тарифікації на кожного педагогічного працівника навчального закладу заводиться картка з відображенням у ній періодів його трудової діяльності і підрахованого стажу педагогічної роботи, розміру надбавки за вислугу років та дати, на яку проведено розрахунок стажу.

На завершальному етапі процесу тарифікації результати роботи тарифікаційної комісії доводяться до відома усіх педагогічних працівників під розпис.

Інші статті:

коментарів 29

 1. Ольга :

  Доброго дня . Скажіть будь ласка , Я займаю посаду майстер виробничого навчання кухарів в ДНЗ вже 1 рік. До цього працювала 3 роки за професією кондитер на підприємстві. Чи можна мені зарахувати працю на підприємстві за професією до педагогічного стажу. Дякую

  • Admin :

   Ну і посаду ви собі придумали. Корупційні дії вас і керівництва вашого ДЗО не підтримуємо.

 2. Ангеліна :

  Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, з якого місяця
  нараховується 20 відсотків за вислугу років педагогічному працівнику, якщо станом на 01 вересня 2020 його стаж становить рівно 10 років. (З вересня чи з жовтня?). Дякую.

  • Admin :

   Порядок виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. N 78.
   Згідно із пунктом 7 Порядку зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право.
   У вашому випадку зміна розміру надбавки провадиться з 01.10..2020 р
   Читайте лист МОНУ від 08.04.2020 р. N 1/11-2677 “Щодо встановлення надбавки за вислугу років” у нас на сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=9583

 3. Юлія :

  Доброго дня!
  Мене звати Юлія і я працюю в сільській школі вчителем. На цю роботу мене було прийнято 26 серпня 2010 року. Цього року я отримала надбавку до зарплатні 20%, оскільки вже маю 10 років стажу. Нараховувати мені її почали з 01 жовтня цього року. Коли я поцікавилась у бухгалтера, чому мені її почали виплачувати не з 01 вересня, вона відповіла, що діє згідно з Постановою КМ №78 від 31.01.2001 р. Але я читала цю Постанову і там вказано, що “Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право…”. Тобто, виходить, що таке право в мене виникло у серпні, а це значить, що у вересні я вже маю отримувати надбавку.
  Можливо, я щось неправильно тлумачу? Чи все ж бухгалтер помиляється? Допоможіть, будь ласка, розібратися.
  Щиро вдячна!

 4. Тетяна Тихоліз :

  Добрий день.
  Скажіть,будь ласка,як вирахувати педагогічний стаж працівникові,який працював за сумісництвом у різні роки:
  – у технікумі і протягом року виконав 164 год.,
  – у інтернаті,де було затарафіковано 6 год.
  Дякую.

  • Admin :

   Якщо за основним місцем роботи ви працювали не на педагогічній посаді і в той же час працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників, то у такому випадку до стажу педагогічної роботи зараховується такий період роботи на цих посадах, але за умови, що обсяг цієї роботи за сумісництвом складав не менше ніж 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати). До педагогічного стажу зараховуються місяці роботи на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників. Документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка.

   Крім того, працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин за навчальний рік, до педагогічного стажу зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

   Якщо за основним місцем роботи ви працювали на педагогічній посаді і в той же час за сумісництвом займалися викладацькою роботою, то у такому випадку період педагогічної роботи за сумісництвом до педагогічної стажу не зараховується.

   Не може один і той же період педагогічної роботи зараховуватись два рази до педагогічного стажу педагогічного працівника.

 5. Марина :

  Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, розібратися із такою ситуацією. Якщо неправильно порахували педстаж, бо у трудовій книжці не вказано роботу за сумісництвом, тому не змінили надбавку за вислугу років із 20% на 30%, чи повинні відшкодувати невиплачені кошти? Я спочатку працювала у школі за сумісництвом (у трудовій книжці не записано, а саме за нею новий бухгалтер на початку навчального року перерахував педстаж), а потім перейшла в цій же школі на основну роботу. Усі документи, що підтверджують стаж педагогічної роботи, перебували у навчальному закладі. Школа щороку видавала накази про прийняття мене та роботу за сумісництвом та про звільнення у кінці року. Чи я повинна була окремо брати довідки (за усі роки), що підтверджують роботу за сумісництвом?

  • Admin :

   Коли ви працювали у цій школі за сумісництвом, ви працювали ще десь одночасно за основним місцем роботи, і якщо так, то на якій посаді?

   • Марина :

    Основна робота – керівник гуртка у закладі позашкільної освіти, робота за сумісництвом – вчитель у загальноосвтній школі. Так як позашкільний заклад Підлітковий клуб, потім реорганізований у Молодіжний центр не відносився до відділу освіти, мені відмовляють у зарахуванні цієї роботи до педстажу, тому зараз важливо щоб у педстаж зарахували роботу за сумісництвом. Із 2000 року працювала у школі вчителем за суміснцтвом постійно, у вересні приймали на роботу, у травні звільняли. Зараз вчитель у тій самі школі – це моя основна робота. В одній і тій самій бухгалтерії мені нараховують заробітну плату з 2000 року. Змінюються лише бухгалтери. І ось новий бухгалтер каже, що не знала, що я була сумісником, порахувала педстаж за трудовою книжкою. Чи повинна відшкодувати ті гроші, що не сплачувала, бо неправильно порахувала стаж? Дякую за відповідь.

    • Admin :

     Той, хто відмовляє вам у зарахуванні до педагогічного стажу періоду вашої роботи на посаді керівника гуртка в позашкільному закладі “Підлітковий клуб”, який потім було реорганізовано у “Молодіжний центр”, тому що цей заклад не відноситься до відділу освіти, – неправий.

     Відповідно до пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 78 (далі – Порядок № 78), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 (далі – Перелік).

     Як бачимо, пункт 2 Порядку № 78 не вимагає обов’язкової роботи педагогічного працівника в закладі або установі, які відносяться до Міністерства освіти. Заклад може підпорядковуватись, наприклад Міністерству охорони здоров’я чи Міністерству культури, або як у вашому випадку – Міністерству молоді та спорту, але в ньому можуть працювати педагогічні працівники, умови оплати праці яких передбачені для педагогічних працівників. Уже в самому Переліку деякі з посад (але не всі) конкретизовано відносно того, до якого відомства або закладу ця посада повинна відноситись, наприклад, “інструктор з туризму закладів освіти” або “логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення” і тому подібне.

     Посада “керівник гуртка” значиться в цьому Переліку, і там не йдеться, що вона обов’язково повинна відноситись до закладу освіти, тому період роботи вами на цій посаді повинен бути зарахований вам до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років.

     • Марина :

      Дякую за роз’яснення, але в мене є навіть відповідь на моє звернення до відділу освіти про те, чому педстаж не зараховують. Зараз я хочу, щоб зарахували роботу за сумісництвом, і вже в мене буде 20 років, коли треба підвищити виплати з 20% до 30%. Але одна й та сама бухгалтерія, де мені нараховують зарплату з 2000 року, не знає про те, що я працювала у них сумісником, бо в трудовій книжці це не записано. Я повинна у них взяти довідки, щоб їм же їх і надати!
      В мне питання, за документами, в яких вказано, що
      Розмір надбавки за вислугу років у зв’язку зі збільшенням спеціального стажу підвищується:
      – з місяця, що настає за тим, у якому виникло таке право, якщо документи, необхідні для обчислення стажу, знаходяться в цьому закладі (установі);
      – з дня подання працівником відповідних документів про стаж, що дають право на таке підвищення.

      В моєму випадку бухгалтерія повинна діяти за 1 чи 2 алгоритмом?

     • Admin :

      Так-як ви раніше працювали за сумісництвом у цій же школі, де зараз працюєте, то ніяких довідок вам надавати не потрібно. Записи в трудову книжку повинні здійснити на підставі вашої заяви і оригінальних наказів про роботу за сумісництвом.

      В Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства юстиції України від 29.07.1993 р. № 58 не уточнено, як саме вносити запис до трудової книжки про роботу за сумісництвом, не зазначено чітко тексту, що саме слід писати у такому випадку. Також в Інструкції не зазначають про строк, у який роботодавець повинен внести запис до трудової книжки про роботу за сумісництвом.

      Якщо це можливо, то необхідно, щоб ці записи в трудову книжку були зроблені датою, яка передує даті, коли у вас виникло право на перерахунок надбавки у розмірі з 20 на 30% і ваша заява на внесення даних про роботу за сумісництвом в книжку була датована потрібним числом.

      Відповідно до пункту 6 Порядку № 78 зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання таких документів працівником.

      Вина в тому, що записи в трудову книжку про роботу за сумісництвом не були зроблені своєчасно, тобто до дати, коли у вас виникло право на зміну розміру надбавки за вислугу років з 20 на 30 відсотків, в першу чергу лежить на вас.

      Згідно пункту 2.14 Інструкції № 58, запис в трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника.

      В той же час, вина в тому, що працівники бухгалтерії (можна так сказати) безпідставно зробили вам перерахунок розміру надбавки і деякий час виплачували її у завищеному розмірі, лежить на них. Вашої вини в цьому немає.

      Відповідно до ст. 127 КЗпПУ відрахування із заробітної плати працівника можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України.

      Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:
      • для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати;
      • для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок;
      • для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості;
      • на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування.

      У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми.

      В статті 1215 Цивільного кодексу України зазначено, що не підлягає поверненню безпідставно отримана виплата, у тому числі зарплата, якщо її роботодавець провів добровільно, за відсутності рахункової помилки з його боку і недобросовісності з боку працівника.

      Отже, якщо роботодавець помилково переплатив працівнику заробітну плату, то він має право утримати з останнього надміру отримане, тільки за умови, що така «халепа» сталася внаслідок допущеної лічильної помилки. У вашому випадку – це не лічильна помилка.

      І ще, якщо вам замість періоду роботи в Молодіжному центрі зарахують до педагогічного стажу періоди роботи за сумісництвом в школі, то все рівно , у зв’язку з тим, що з нього випадають літні місяці, коли ви не працювали в школі, право на перерахунок надбавки у вас наступить на ці місяці пізніше тієї дати, коли вам такий перерахунок зробили фактично.

      І на сам кінець, спробуйте оскаржити відмову вам в зарахуванні до педагогічного стажу періоду роботи в Молодіжному центрі, але не у відділі освіти, куди ви раніше звертались, а напишіть у Міністерство соціальної політики України або Міністерство економіки України.

      Візьміть довідку в Молодіжному центрі, що ви там працювали на посаді керівника гуртка і що вам заробітну плату за цією посадою нараховували на умовах, передбачених для педагогічних працівників відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 26.09.2005 р. № 557 ” Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102.

      Обгрунтуйте свій запит тими аргументами, які містяться в нашому попередньому коментарі до вас.

      На нашу думку у вашому випадку бухгалтерія повинна була діяти за 2 алгоритмом.

 6. Марина :

  Дякую Вам за роз’яснення! Мабуть, не зовсім зрозуміло я пояснила ситуацію. Мені нічого не переплатили, а навпаки не платили. Ще рік тому повинні були змінити розмір надбавки за вислугу років. Я не знала, що повинна подати в бухгалтерію довідку про роботу сумісником, бо працюю і працювала в одній і тій самій школі (зарплату вже більше 20 років нараховують в одній і тій самій бухгалтерії). Зараз таку довідку взяла, і перенесла з одного кабінету до іншого, що знаходиться поруч. Бухгалтер пояснює, що саме з часу подання мною довідки, мені перерахують педстаж. А доплатити те, що не виплачували, повинні чи ні?

  • Admin :

   В попередньому коментарі ми вам відповіли, що так-як ви раніше працювали за сумісництвом у цій самій школі, де зараз працюєте, то ніяких довідок в бухгалтерію вам надавати не потрібно було. Записи в трудову книжку повинні здійснюватись не бухгалтерією, а кадровою службою закладу на підставі вашої заяви і оригінальних наказів про роботу за сумісництвом, які знаходяться у цій же школі. А уже на підставі записів у трудовій книжці вам повинні були змінити розмір надбавки за вислугу років з місяця, що настає за місяцем, коли у вас виникло таке право на зміну розміру надбавки.

 7. Ольга :

  Доброго дня.
  Підкажіть, будь ласка, надбавки за вислугу років медсестрам та бібліотекарям в ЗДО та ЗЗСО визначаються освітніми законами, чи по медикам окремо медичними, по бібліотекарям окремо культурними?
  Дякую.

  • Admin :

   Оплата праці медичних працівників закладів освіти здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, а бібліотечних працівників – відповідно до умов оплати праці працівників закладів культури. Читайте на нашому сайті статті: “Оплата праці старшої медичної сестри закладу дошкільної освіти” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=7319 і “Оплата праці бібліотечних працівників закладів загальної середньої освіти.” за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10093.
   ——————–
   Якщо вас задовольнила наша відповідь, то просимо переглянути 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

 8. Оксана :

  Добрий день) Допоможіть розібратись які мають мої дії. В серпні місяці я звернулась в відділ кадрів, що у мене вже є більше 20 років стажу і повинні мені змінити оплату(30%). Відділ кадрів перерахував і дійсно стаж 20 років 7 місяців 25 днів. Сказали , що з 1 вересня і мене вже буде включена ця надбавка.Коли я запитала, а чому мені не перерахують з лютого місяця цю надбавку, то сказали, що нема на це коштів. От як так, вони мають таке право не перерахувати ? Куда звертатись?

  • Admin :

   Щомісячна надбавка за вислугу років – це вид заробітної прати, що носить обов’язковий характер і на її виплату кошти плануються заздалегідь, при затвердженні штатних розписів і кошторисів закладів та установ. Обов’язковість її виплати, зазвичай, зазначається в колективному договорі. Виплата педагогічному працівнику щомісячної надбавки за вислугу років передбачена Законом України “Про освіту” (стаття 61). За захистом своїх прав радимо вам звернутись у вашу профспілку.

 9. Галина :

  Добрий день!
  Скажіть, будь ласка, я працювала на Чукотці з 16.09.1991 по 27.02.1994 вчителем, мені зараз не зараховують рік за півтора.
  Скажіть яким положенням чи документом я можу оперуватися. Дякую.

 10. Галина :

  Дякую!

 11. ДОБРИЙ ДЕНЬ.
  Під час навчання на денному відділенні вищого навчального закладу на 2-му курсі, згідно наказу мені надавалась відпустка по догляду за дитиною до 3-х років з 27.05.1998 року по 05.12.2000 рік. При розрахунку вислуги років до педагогічного стажу, директор ЗЗСО відмовляється зараховувати час відпустки по догляду за дитиною до 3-х років до педагогічного стажу. Чи правомірні дії директора?

  • Admin :

   Так, правомірно. Під час відпустки по догляду за дитиною до 3-х років ви не перебували з підприємствами, установами або організаціями України у трудових відносинах, а навчалися у ВУЗі.

   Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78.

   Відповідно до пункту 5 Порядку № 78 до стажу педагогічної роботи зараховується час перебування громадян України, зокрема, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя і шоста статті 179 Кодексу законів про працю України).

   Як бачимо пункт 5 Порядку № 78 безпосередньо пов’язаний з Кодексом законів про працю України, зокрема з частиною третьою і шостою його статті 179.

   Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України.

   Кодекс законів про працю України передбачає надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, але воно стосується тільки працівників, які знаходяться в трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями України.

   КЗпПУ та законодавство про працю України не поширюється на осіб, які навчаються в навчальних закладах поза межами трудового законодавства.

 12. Дякую за роз*яснення, така позиція була і у директора ЗЗСО, але я недарма вказала період часу коли мені згідно НАКАЗУ надавалась відпустки по догляду за дитиною до 3-х років, тобто ми повинні дивитись які нормативні документи регулювали ці відносини на той час, а саме це спільний наказ МОУ та МОЗУ від 06.06.1996 №191/153, де вказувалось, що студентам відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). В освітньому закладі ХДПУ імені Г.С. Сковороди у відповідності до ст. 179 КЗпП був виданий наказ про надання мені відпустки по догляду за дитиною до 3-х років, крім цього відпустка по догляду за дитиною до 3-х років це вид соціальної відпустки, яка надається тільки при трудових відносинах і те що я не перебувала у трудових відносинах це не вірна позиція, так як час навчання (стаціонар) в той період з 01.09.1996 по 01.07.2001 р.р., зараховується як трудова діяльність. З приводу незарахування мені відпустки по догляду за дитиною до 3-х років до стажу педагогічної роботи 22.10.2021 Сахновщинським районним судом Харківської області по справі №634/283/21 винесено рішення яким зобо*язано КЗ «Шевченківський ліцей» зарахувати мені час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 27.05.1998 року по 05.12.2000 року до стажу педагогічної роботи, з вказаних вище підстав. ДЯКУЮ ще раз за вашу відповідь.

Написати коментар