Проводимо перерахунок ПДФО за 2014 рік

07.12.2014

Проводимо перерахунок ПДФО за 2014 рік.

Нагадуємо, що відповідно до пп.169.4.2 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) всі роботодавці платників податку за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року зобов’язані здійснити перерахунок сум доходів, нарахованих їх працівникам у вигляді заробітної плати та утриманих з них сум податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), а також суми наданої податкової соціальної пільги (далі – ПСП).

Тобто під час нарахування заробітної плати працівникам за грудень місяць всі роботодавці зобов’язані здійснити такий перерахунок сум доходів та утриманого з них ПДФО.

Річному перерахунку підлягає заробітна плата кожного працівника, який значиться в списках підприємства, установи або організації станом на 31.12.2014 р.

Річному перерахунку підлягає тільки заробітна плата та прирівняні до неї згідно з Кодексом виплати (Ознака доходу в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ — «101»)

Мета річного перерахунку полягає в тому, щоб шляхом перевірки раніше нарахованих сум доходів та утриманого з них ПДФО, виявити недоплату або переплату податку в бюджет і за результатами такої перевірки усунути всі недоліки.

Суть перевірки раніше нарахованих сум доходів та утриманого з них ПДФО полягає в тому, щоб:

– правильно визначити щомісячний оподатковуваний дохід кожного працівника.

При цьому, особливу увагу слід звернути на так звані перехідні доходи. Тобто у випадках, коли у певному місяці виплачуються доходи за минулі або майбутні місяці (перехідні відпусткові або лікарняні виплати). Такі перехідні доходи (їхня частина) повинні відображатися у складі оподатковуваного доходу того місяця, за який вони нараховані (абзац третій пп. 169.4.1 Кодексу);

– правильно визначити щомісячну суму ПСП.

Наразі нагадаємо, що у 2014 році граничний розмір доходу, який дає право будь-якому платнику податку на застосування ПСП складає 1710 грн., а для одного з батьків, у випадку та у розмірі, передбачених пп.169.1.2 та пп. «а» і «б» пп.169.1.3 Кодексу, гранична сума доходу для застосування ПСП визначається як добуток 1710 грн. та відповідної кількості дітей, що перебувають на його утриманні.

Розмір ПСП впродовж всього 2014 року складає:
– що надається у розмірі 100% — 609,00 грн.;
– що надається у розмірі 150% — 913,50 грн.;
– що надається у розмірі 200% — 1218,00 грн.;

Таблиця переліку та розміру ПСП.

– правильно визначити щомісячну базу оподаткування.

Відповідно до п.164.6 Кодексу під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму ПСП за її наявності.

– виявити доходи, які підлягають оподаткуванню за ставкою 15 і 17 відсотків.

Відповідно до п.167.1 Кодексу ставка ПДФО до бази оподаткування у формі заробітної плати встановлена в розмірі 15 відсотків.

Якщо база оподаткування у формі заробітної плати в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (від 16.01.2014 р. № 719-VII) станом на 1 січня 2014 року мінімальна заробітна плата встановлена в розмірі 1218 грн.

Десятикратний розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2014 року становитиме 12180 грн.

Якщо платник податку, крім заробітної плати, отримував інші види доходів, і до загального оподатковуваного місячного доходу застосовувались (чи мали застосовуватись) різні ставки ПДФО — 15 і 17 %, то інші доходи(за ознакою доходу – “101”), які підлягають оподаткуванню, враховуються під час проведення перерахунку (пряма телефонна лінія Міністерства доходів і зборів України спільно з журналом «Заробітна плата» на тему «Перерахунок ПДФО за 2013 рік»).

Чинне законодавство не встановлює спеціальної форми документа, яким слід оформити проведення перерахунку. Тож, роботодавець може оформити його у довільній формі у вигляді бухгалтерської довідки із відповідним поясненням причини такого коригування.

Наводими зразок нашої форми перерахунку:

Період

місяць

Факично нараховано Нараховано за наслідками перерахунку Результат перерахунку (гр. 9 – гр. 5)
Нарахов.

сума зарплати

ЄСВ ПСП ПДФО Уточнен. сума зарплати ЄСВ ПСП ПДФО
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
січень
лютий
…….
Разом:

Згідно з абз.1 пп. 169.4.4 Кодексу, якщо внаслідок перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

При доутриманні податку обов’язково необхідно враховувати обмеження, передбачені ст. 128 КЗпП.

Нагадаємо, що при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, – п’ятдесяти відсотків заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.

Що стосується переплати суми ПДФО, яка виникає за результатами перерахунку, який проводиться за пп.169.4.2 ПКУ, повернення податку на доходи фізичних осіб нормами Кодексу не передбачено (пряма телефонна лінія Міністерства доходів і зборів України спільно з журналом «Заробітна плата» на тему «Перерахунок ПДФО за 2013 рік»).

Результати проведеного річного перерахунку необхідно відобразити працедавцем у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за IV квартал звітного року, який заповнюється таким чином:
– у графах 3а та 3 проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за звітний період;
– у графах 4а та 4 проставляється сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням суми недоплати/переплати.

Сума податку, яку має бути стягнуто з платника за результатами перерахунку, додається до суми податку, нарахованого в тому кварталі, в якому проведено перерахунок, та відображається у графі 4а.

iconword  Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ);

Всі доутримання ПДФО за результатами річного перерахунку слід провести як у бухгалтерському, так і в податковому обліку в тому місяці, в якому такий перерахунок проведено, тобто у грудні поточного року.

Всі виправлення, що стосуються коригування сум ПДФО внаслідок таких перерахунків, не тягнуть за собою ані штрафів, передбачених п.50.1, ані штрафів, передбачених п.119.2 та п.127.1 Кодексу. Адже виправлення помилок у межах перерахунку здійснюється на підставі п.169.4, а не п.50.1 Кодексу, тож має інший статус, ніж звичайне виправлення самостійно знайдених помилок.

Ось чому річний перерахунок робити не тільки обов’язково, а й вигідно. Адже під час такого перерахунку роботодавець має можливість виправити помилки, яких він припустився протягом року під час утримання ПДФО, без застосування штрафних санкцій.

Поділитися:

Написати коментар