Лист ФСС ТВП від 09.04.2014 р. N 5.1-31-767 “Щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника”

17.10.2014

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
Лист від 09.04.2014 р. N 5.1-31-767

Щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника.

Розглянувши звернення щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника, в межах своє компетенції повідомляємо наступне.

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” право надавати роз’яснення щодо застосування Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – Порядок) надано Міністерству соціальної політики України.

Керуючись роз’ясненнями Міністерства соціальної політики України (листи N 108/18/99-10 від 16.04.2010 р., N 201/18/99-10 від 08.07.2010 р.), повідомляємо, що незалежно від того, чи тимчасова непрацездатність працівника настала до початку простою, чи у період простою та продовжується після його закінчення, оплата днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється на загальних підставах і надається у порядку та розмірах, встановлених Законом України від 18.01.2001 р. N 2240 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”.

Розрахунок середньої заробітної плати провадиться відповідно до п. 14 або п. 16 Порядку шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) згідно з графіком роботи підприємства (працівника) у розрахунковому періоді.

Згідно із п. 20 Порядку сума допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати залежно від страхового стажу, на кількість днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації, структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи працівника.

Отже, листки непрацездатності, які припадають на період простою, працівникам мають бути оплачені за робочі дні (години) за графіком роботи цих працівників, що пропущені через хворобу. Іншої оплати днів тимчасової непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника діючим законодавством не передбачено.

Проаналізувавши відповідь виконавчої дирекції Запорізького обласного відділення Фонду на поставлені у листі від 27.12.2013 р. N 575 питання, Виконавча дирекція Фонду погоджується з наданими роз’ясненнями, які побудовані на підставі вимог чинного законодавства.

Заступник директора          Т. А. Нагорна

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар