Військовий збір в питаннях та відповідях

16.10.2014

Військовий збір в питаннях та відповідях.

1. Як здійснюється нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору?

Відповідь: Відповідно до підпункту 1.4 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому статтею 168 Податкового кодексу України для податку на доходи фізичних осіб, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 цього пункту – 1,5% від об’єкта оподаткування.

Тобто, діє механізм, аналогічний обчисленню податку на доходи фізичних осіб. Проте база буде іншою, ніж для обчислення податку на доходи фізичних осіб.

При цьому об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри (підпункт 1.2 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України).

2. За якою ставкою необхідно обчислювати суму військового збору?

Відповідь: Ставка військового збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування відповідно до підпункту 1.3 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Військовий збір було впроваджено з 03 серпня 2014 року в зв’язку з набранням чинності Закону України від 31 липня 2014 року № 1621 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів”.

3. Чи підлягають оподаткуванню військовим збором доходи фізичних осіб, нараховані до 3 серпня 2014 року, а виплачені після цієї дати?

Відповідь: Враховуючи те, що Закон України від 31 липня 2014 року № 1621 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів”, яким було введено військовий збір, набрав чинності з 03 серпня 2014 року і податковий агент зобов’язаний при нарахуванні доходів, визначених у підпункті 1.2 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу «Перехідні положення» Податкового кодексу України, утримати військовий збір, то доходи, нараховані до 03 серпня 2014 року, але виплачені після 03 серпня 2014 року, не підлягають оподаткуванню цим збором.

Так, статтею 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Тож, оподатковувати військовим збором необхідно доходи, які нараховуються фізичним особам після 03 серпня 2014 року.

4. Чи всі доходи за цивільно-правовими договорами підлягають оподаткуванню військовим збором?

Відповідь: Так, відповідно до пудпункту 1.2 пункту 16.1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором, зокрема, є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Згідно з підпунктом 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Статтею 2 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати.

Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками) за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), включається до фонду основної заробітної плати (підпункт 2.1.8 пункту 2.1 розділу 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5).

5. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами?

Відповідь: З 03 серпня 2014 року набрав чинності Закон України від 31 липня 2014 року № 1621 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів”, яким, зокрема, тимчасово, до 1 січня 2015 року встановлено військовий збір.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри (підпункт 1.2 пункт 16 прим. 1 підр. 10 р. XX Податкового кодексу України).

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є соціальною відпусткою (стаття 4 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР “Про відпустки”), яка надається жінкам на підставі медичного висновку у відповідності до статті 179 КЗпП та статті 17 Закону № 504.

Фінансування допомоги по вагітності та пологах провадиться з коштів державного соціального страхування (абзац 4 статті 23 Закону № 504).

Так, відповідно до частини 1 статті 38 Закону України від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тобто, допомога по вагітності та пологах надається за той період, коли працівниця фактично знаходилась у соціальній відпустці по вагітності та пологах і не отримувала заробітної плати.

Крім того, жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування також мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, яка виплачується на умовах, передбачених Законом України від 21.11.1992 р. № 2811-ХІІ “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

Враховуючи зазначене, сума соціальної допомоги по вагітності та пологах не підлягає оподаткуванню військовим збором.

6. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума вихідної допомоги при звільненні найманого працівника?

Відповідь: З 03 серпня 2014 року набрав чинності Закон України від 31 липня 2014 року № 1621 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів”, яким, зокрема, тимчасово, до 1 січня 2015 року встановлено військовий збір.

Об’єктом оподаткування збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами (підпункт 1.2 пункт 16 прим. 1 підр. 10 р. XX Податкового кодексу України).

Вихідна допомога – це грошова виплата працівнику, звільненому з роботи не з його вини та яка виплачується роботодавцем з підстав та у розмірах, встановлених статтею 44 Кодексу Законів про працю. Розміри вихідної допомоги визначені статтею 44 КЗпП є мінімальними та диференціюються залежно від підстави, з якої провадиться звільнення. Колективним договором у межах повноважень підприємств, установ, організацій можуть встановлюватися вищі розміри вихідної допомоги.

Згідно пунктом 1 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 сума вихідної допомоги, що виплачується при звільненні працівника обчислюється із середньомісячної заробітної плати.

Так, у разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді (частина 2 пункту 8 Порядку № 100).

Крім того, особливості визначення складу витрат платника податку на прибуток підприємств на оплату праці встановлені статтею 142 Податкового кодексу України, зокрема, пунктом 142.2 якої встановлено, що до складу витрат платника податку включаються обов’язкові виплати, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством.

Отже, сума вихідної допомоги, яка є обов’язковою виплатою працівнику підприємства у зв’язку з припиненням трудових відносин, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

7. Чи оподатковується військовим збором грошове забезпечення військовослужбовців?

Відповідь: Оскільки, військовослужбовці не перебувають у трудових відносинах і не являються найманими працівниками, а проходять військову службу, таким чином доходи, що отримують військовослужбовці у вигляді грошового забезпечення, не відповідають визначенню заробітної плати, тобто не є об’єктом оподаткування військовим збором.

8. Хто визначений відповідальним за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету?

Відповідь: Згідно з підпунктом 1.5 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 Податкового кодексу України.

При цьому за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету військового збору з доходів у вигляді заробітної плати відповідальним є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

А от особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету військового збору з інших доходів, є податковий агент.

9. Яка передбачена відповідальність за не нарахування, неутримання або несплату військового збору?

Відповідь: Не нарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50%, вчинені втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75%.

Крім того, у день настання строку погашення податкового зобов’язання нараховується пеня із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виплати (нарахування) доходів.

Також, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу у розмірі від двох до

ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар