N 215/13/84-14 від 27.02.2014 р. ” Щодо оплати праці”

08.10.2014

Мінсоцполітики України

МСПУ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.02.2014 р. N 215/13/84-14

” Щодо оплати праці”

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо оплати праці і в межах компетенції повідомляє.

Чинним законодавством України (стаття 94 КЗпП України, стаття 1 Закону України “Про оплату праці”) визначено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану їм роботу.

Тобто обов’язковою умовою отримання заробітної плати є перебування працівника в трудових відносинах з підприємством (власником або уповноваженим ним органом).

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною класифікації, професії , посади.

Відповідно до ст. 21 КЗпП України трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Отже, чинним законодавством передбачено здійснювати оплату праці працівнику за певний обсяг робіт, визначений у трудовому договорі.

Оплата праці за одну і ту ж виконану роботу двом працівникам чинним законодавством не передбачена.

У зазначеному в листі випадку керівник підприємства має право прийняти рішення про визначення посадової особи з числа штатних працівників, яким будуть передаватися матеріальні цінності підприємства.

Директор Департаменту                     А. Товстенко

Поділитися:

Написати коментар