N 395/13/116-14 від 28.08.2014 р. “Про надання роз’яснення щодо тривалості робочого часу”

27.09.2014

Мінсоцполітики України

МСПУ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 395/13/116-14 від 28.08.2014 р.

Про надання роз’яснення щодо тривалості робочого часу

У Департаменті заробітної плати та умов розглянуто звернення і повiдомляється.
Вiдповiдно до статтi 53 Кодексу законiв про працю України напередоднi святкових і неробочих днiв (стаття 73) тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у статтi 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижнi.

У зазначенiй статтi йдеться про скорочення тривалостi не робочого часу, а роботи. Тобто зазначена норма не передбачає скорочення робочого часу, а лише вимагає його перерозподiлу таким чином, щоб напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи скорочувалась за умови, що норма тривалостi робочого часу, передбачена законодавством (40 годин на тиждень), не скорочується і вiдповiдно оплата працi зберiгається в розмiрi повної тарифної ставки, повного окладу.

Згiдно зi статтею 56 КЗпП України неповний робочий час (неповний робочий день або неповний робочий тиждень) встановлюється за угодою мiж працiвником та роботодавцем і оплата в цих випадках провадиться пропорцiйно вiдпрацьованому часу або залежно вiд виробiтку.

Враховуючи вищезазначене, норма статтi 53 КЗпП України поширюється на працiвникiв, якi працюють за п’ятиденним чи шестиденним робочим тижнем з установленою законодавством нормою робочого часу. Для працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, ця норма не застосовується, тобто тривалiсть їх роботи напередоднi святкових і неробочих днiв не скорочується на одну годину.

Директор Департаменту О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар