Порядок індексації заробітної плати працівників, якщо вони одночасно мають право і на фіксовану суму індексації, і на поточну.

09.07.2014

Порядок індексації заробітної плати працівників, якщо вони одночасно мають право і на фіксовану суму індексації, і на поточну.

Роз’ясніть, будь ласка, який порядок індексації зарплати працівників, якщо вони одночасно мають право і на фіксовану суму індексації, і на поточну. Особливо цікавить ситуація, коли у працівника підвищується зарплата.

Основні принципи індексації зарплати закладені в Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Розглянемо їх.

1. Право на індексацію настає, коли індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації — 101 %. Але підвищення зарплати у зв’язку з індексацією відбувається з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано такий індекс (п. 11 Порядку № 1078);

Підкреслимо: у квітні 2014 року в окремих працівників (базовий місяць яких липень — грудень 2011 року, липень — грудень 2012 року і січень — листопад 2013 року) з’явилося право на індексацію.

2. Зарплату індексують у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 Порядку № 1078). У 2014 році цей показник становить 1218 грн.

3. При підвищенні зарплати після 21.06.2012 р. діє правило: якщо дохід збільшується на суму меншу за суму можливої індексації, то визначають фіксовану суму індексації (різницю між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати). Її виплачують до наступного підвищення зарплати, яке перекриє таку фіксовану величину.

Крім того, при вирішенні вашого питання, тобто коли працівник має право на фіксовану і поточну суму індексації, радимо ознайомитися з прикладом 4 до цього Порядку № 1078.
Розглянемо в ситуаціях.

Приклад 1. Фіксована сума індексації працівника — 300 грн. Останнім базовим місяцем є січень 2013 року. У квітні2014 року він має право на поточну індексацію в сумі 13,40 грн. (ІСЦ наростаючим підсумком з лютого 2013 року перевищив 101 %).

Сума індексації у квітні 2014 року становитиме: 300 грн. (фіксована) + 13,40 грн. (поточна) = 313,40 грн.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо у працівника підвищується посадовий оклад (інша постійна складова зарплати), тоді потрібно розрахувати нову фіксовану суму індексації.

Приклад 2. Фіксована сума індексації працівника — 300 грн. Останнім базовим місяцем є січень 2013 року. У квітні 2014 року у нього підвищується посадовий оклад на 10 грн. у зв’язку з присвоєнням вищої кваліфікаційної категорії. При цьому в квітні 2014 року він має право на поточну індексацію в сумі 13,40 грн.

Нова фіксована сума індексації становитиме:

300 грн. + (13,40 грн. – 10,00 грн.) = 303,40 грн. (з розрахунку за повний відпрацьований місяць).
У такому розмірі її виплачують до наступного підвищення зарплати, яке перекриє таку величину. У додатку 4 до Порядку № 1078 ця ситуація розглянута на прикладі травня 2012 року.

Приклад 3. Фіксована сума індексації працівника — 300 грн. Останнім базовим місяцем є січень 2013 року. У квітні 2014 року у нього підвищується посадовий оклад на 127 грн. у зв’язку з присвоєнням вищої кваліфікаційної категорії. При цьому в квітні 2014 року він має право на поточну індексацію в сумі 13,40 грн.

У наведеному прикладі сума підвищення заробітної плати (127 грн.) перевищує суму індексації, визначену за квітень 2014 року (13,40 грн.), проте не перевищує фіксовану суму індексації (300 грн.). Але додаток 4 не передбачає конкретного розрахунку сум індексації у такому випадку.

При визначенні суми індексації у зазначеному випадку слід керуватися п. 5 Порядку № 1078, яким передбачено, що, якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менший за суму грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу має визначатись з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

Отже, у місяці підвищення заробітної плати, тобто у квітні 2014 року, загальна сума індексації має визначатися з урахуванням суми підвищення заробітної плати.

Нова фіксована сума індексації становитиме:

300 грн. + 13,40 грн. – 127 грн. = 186,40 грн. (з розрахунку за повний відпрацьований місяць).

Приклад 4. Фіксована сума індексації працівника — 300 грн. Останнім базовим місяцем є січень 2013 року. У квітні 2014 року у нього підвищується зарплата на 400 грн. При цьому в квітні 2014 року він має право на поточну індексацію в сумі 13,40 грн.

Оскільки сума підвищення зарплати перевищує загальну суму індексації,яка виплачується працівнику, то працівник втрачає право на індексацію. У додатку 4 до Порядку № 1078 ця ситуація розглянута на прикладі травня 2012 року (частина 2).

Жанна Лаврентьєва, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Міністерства соціальної політики України

http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/937

Поділитися:

Написати коментар