Умови, порядок, тривалість надання відпустки і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами , а також відпустки жінкам, які усиновили дітей

02.07.2014

Умови, порядок, тривалість надання відпустки і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами , а також відпустки жінкам, які усиновили дітей

Порядок надання відпустки у зв′язку з вагітністю та пологами

Надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустки жінкам, які усиновили дітей передбачено ст. ст. 179, 182 Кодексу законів про працю України (Закон № 322-VIII від 10.12.1971 р.) та ст. ст. 17, 18-1,20 закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р..

Відповідно до положень вищенаведених нормативних документів, на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (а у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки до і після пологів підсумовується і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі ускладнення пологів та при народженні двох і більше дітей). Це означає що у випадку, коли відпустка до пологів виявиться більше чи менше встановленої тривалості, то тривалість післяпологової відпустки коригується. Наприклад, якщо допологова відпустка становила 72 календарні дні, то післяпологова буде становити лише 54 дні. Якщо ж допологова відпустка становила 68 календарних днів, то післяпологова становитиме 58 днів. Відпустка надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Пунктом 10 частини першої ст. 30 закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” N 796-XII від 28.02.1991 р. жінкам, які належать до I-IV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, передбачена відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів. Цим категоріям жінок допологова і післяпологова відпустки також надаються сумарно, тривалістю 180 календарних днів.

Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до I-IV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку. Щодо відпустки для догляду за дитиною (ст. 179 КЗпП), то вона може бути надана жінкам, які усиновили новонароджених дітей і з інших установ (лікарень, дитячих будинків та ін.).

Особі, яка усиновила дитину (дітей) з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини(дітей) тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до I-IV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них, на їх розсуд).

Одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох років є соціальною відпусткою, надається за заявою застрахованої особи, яка усиновила дитину, на підставі свідоцтва про народження дитини і рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Особа, яка усиновила дитину, має право на одноразову оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох років за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Іноді буває так, що жінка отримала листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, але деякий час ще продовжує працювати.

Слід пам’ятати, що чинним законодавством не передбачена одночасна, за один і той самий період, виплата заробітної плати і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Це пов’язано з тим, що за визначенням, наведеним в п.1 ст.38 закону України від 18.01.2001 р. N 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі – Закон № 2240-III), допомога по вагітності та пологах покликана компенсувати втрату заробітної плати працівниці в період відпустки по вагітності та пологах.

На це необхідно звернути увагу, інакше якщо піти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, то період, за який виплачується допомога буде коротшим, а отже розмір допомоги буде меншим (наприклад, якщо піти на 20 днів пізніше, то допомога буде виплачена не за 126 календарних днів, а за 106).

У разі надання працівниці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період її перебування на «лікарняному», то з дня настання відпустки даний «лікарняний» закривається і видається інший із зазначенням причини непрацездатності – «вагітність та пологи». При цьому, кожен із зазначених листків оплачується за відповідними нормами.

Застрахованим особам у відповідних ситуаціях може надаватись відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами у період:
– простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи;
– щорічної (основної чи додаткової) відпустки;
– відпустки без збереження заробітної плати;
– додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;
– творчої відпустки.

У разі надання жінці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати до цієї відпустки щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, установі, організації в поточному робочому році.

Щорічні основна і додаткова відпустки за бажанням жінки надаються їй у зручний для неї час, перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї.

Якщо жінка збирається використати свою щорічну відпустку приєднавши її до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то їй вигідніше буде її використати не перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, а після неї. Оскільки в першому випадку відпускні виплатять замість заробітної плати, а в другому замість допомоги по догляду за дитиною. А враховуючи надто малий розмір допомоги, краще втратити у цій допомозі, а ніж в заробітній платі.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо щорічна відпустка надана жінці після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку буде надана по закінченню цієї відпустоки.

У разі коли жінка перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до трьох років надала своєму роботодавцю листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, то право на оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами у неї настане незалежно від отримання нею допомоги по догляду за дитиною (п. 6.12 Інструкції ). У цьому випадку їй необхідно вирішити питання з припинення її відпустки для догляду за дитиною і надання їй відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Період відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується жінці до стажу для виплати їй надбавки за вислугу років, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, до страхового стажу для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності і т.п..

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з п.1 ст. 51 Закону № 2240- III надається на підставі представленого листка непрацездатності, в якому вказується тривалість відпустки залежно від певних обставин протікання вагітності. Вона ніяк не залежить від кількості часу, відпрацьованого застрахованою особою на підприємстві, в установі, організації.

Порядок видачі листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами передбачений розділом 6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. N 455 (далі – Інструкція).

Відповідно до Інструкції листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 – після).

Жінкам, які належать до I-IV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається з 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів на період допологової відпустки і 90 – на період післяпологової відпустки).

Якщо жінка не спостерігалась з приводу вагітності до дня пологів, листок непрацездатності видається лікувально-профілактичним закладом, у якому відбулися пологи, з дня пологів на весь період тривалості післяпологової відпустки (56, 70 або 90 календарних днів) у порядку, передбаченому п. п. 6.1, 6.2, 6.3 Інструкції .

При передчасних пологах, до 30 тижнів вагітності, у разі народження живої дитини листок непрацездатності видається лікувально-профілактичним закладом де відбулись пологи на 140 календарних днів, а у випадку народження мертвої дитини при таких пологах – на 70 календарних днів.

У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі запису в історії пологів та обмінній карті вагітної, засвідченого підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбувались пологи, за місцем спостереження за вагітною додатково видається ще один листок непрацездатності, на 14 календарних днів. Це не стосується жінок, яких віднесено до I-IV категорій постраждалих у наслідок аварії на ЧАЕС. Їм листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається на 180 календарних днів і більше не подовжується.

Особам, які усиновили дитину або взяли дитину під опіку безпосередньо з пологового будинку протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, лікарем жіночої консультації на підставі свідоцтва про народження дитини та рішення суду про її усиновлення або встановлення опіки видається листок непрацездатності на період з дня усиновлення або встановлення опіки до дня закінчення післяпологової відпустки тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів – для жінок, віднесених до І-ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), що відраховуються з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження та рішенні суду про її усиновлення.

Під час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається на загальних підставах.

Жінкам, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, видається довідка форми № 147/о “Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”, затвердженої наказом МОЗ України від 18.03.2002 р.№ 93.

Порядок виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Законом України від 18.01.2001 р. N 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» матеріальне забезпечення за час перебування працівниць у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами передбачено у вигляді допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів.

Жінкам, віднесеним до І-ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до та 90 — після пологів).

Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до І-ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається і з дня настання цієї відпустки видається інший листок непрацездатності. Кожен із зазначених листків оплачується за відповідними нормами цього Закону.

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період:
– простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи;
– щорічної (основної чи додаткової) відпустки;
– відпустки без збереження заробітної плати;
– додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;
– творчої відпустки
допомога по вагітності та пологах у цих випадках надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 і не залежить від страхового стажу.

Виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами проводиться за основним місцем роботи застрахованої особи на підставі поданого нею листка непрацездатності.

Якщо застрахована особа працює на кількох роботах, в тому числі за сумісництвом, то вона має право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами і за місцем роботи по сумісництву.

У такому випадку виплата допомоги здійснюється на підставі копії листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і печаткою, а також довідки про середню заробітну плату, виданих за основним місцем роботи застрахованої особи.

Виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами здійснюється в найближчий день, визначений для виплати заробітної плати на підприємстві, в установі або в організації, після надходження фінансування з Фонду соціального страхування (ст. 52 Закону № 2240-III).

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 розд. IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

В Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога у зв’язку з вагітністю та пологами відображається з ознакою доходу 128.

Що стосується єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то відповідно до пп.2 п.3.2 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5, платники, які виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами нараховують 33,2 відсотка на суму такої допомоги, а особи, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами сплачують 2 відсотки суми такої допомоги (пп.12 п.2.1 розділу II та п.3.10 розділу III Інструкції).

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар