Порядок заповнення та подання звітного нового Податкового розрахунку і уточнюючого Податкового розрахунку (форма № 1ДФ)

13.06.2014

Порядок заповнення та подання звітного нового Податкового розрахунку і уточнюючого Податкового розрахунку (форма № 1ДФ)

У разі необхідності проведення коригувань поданого і прийнятого Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ (далі – Податковий розрахунок) передбачено подання звітного нового Податкового розрахунку або уточнюючого Податкового розрахунку.

Порядок заповнення та подання звітного нового Податкового розрахунку та уточнюючого Податкового розрахунку затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49(розділ IV), який набрав чинності з 1 квітня 2014 року.

Коригування Податкового розрахунку проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

У разі необхідності внесення змін в Податковий розрахунок до закінчення строку його подання подається звітний новий Податковий розрахунок.

У разі необхідності внесення змін в Податковий розрахунок після закінчення строку його подання подається уточнюючий Податковий розрахунок. Уточнюючий Податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітного нового Податкового розрахунку та уточнюючого Податкового розрахунку є ідентичним.

Звітний новий та уточнюючий Податкові розрахунки подаються за даними попередньо поданого Податкового розрахунку і повинні містити інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Для вилучення помилкового рядка з інформації попередньо поданого Податкового розрахунку в звітному новому Податковому розрахунку або уточнюючому Податковому розрахунку потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 вказати ”1” – на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка в звітному новому Податковому розрахунку або уточнюючому Податковому розрахунку потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати ”0” – на введення рядка.

Отже, для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» – на вилучення рядка, а в другому – «0» – на введення рядка.

Поділитися:

Написати коментар