Порядок та правила обчислення індексу споживчих цін, а також величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати .

23.04.2014

Порядок та правила обчислення індексу споживчих цін, а також
величини приросту індексу споживчих цін для проведення
індексації заробітної плати .

Порядок та правила проведення індексації заробітної плати працівників встановлені Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення” у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV (далі Закон) і постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” з урахуванням внесених в неї змін (далі Порядок).

Для проведення індексації заробітної плати працівників необхідно здійснювати обчислення індексу споживчих цін, а також величину приросту індексу споживчих цін.

Індекс споживчих цін — це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Він є найважливішим показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці країни і використовується для вирішення багатьох питань державної політики, в тому числі і для індексації заробітної плати працівників.

Індекс споживчих цін обчислюється Державною службою статистики України щомісяця по відношенню до попереднього місяця і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується на його офіційному сайті і в офіційних періодичних виданнях України.

Крім того, на основі щомісячних даних Держстату, індекс споживчих цін обчислюється бухгалтерськими службами установ органів місцевого самоврядування для визначення порогу індексації (якщо це потрібно) для кожного працівника окремо.

Поріг індексації — це величина індексу споживчих цін, перевищення якої надає підстави для індексації заробітної плати працівника.

Поріг індексації встановлено Законом у розмірі 101 відсотка.

Індекс споживчих цін для визначення перевищення порогу індексації для проведення індексації заробітної плати обчислюється наростаючим підсумком шляхом множення місячних індексів споживчих цін, починаючи з певних періодів, які зафіксовані в Порядку.

Так, відповідно до абзаців 4,5 пункту 1.1 Порядку, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати провадиться наростаючим підсумком починаючи з березня 2003 р. – місяця опублікування Закону України від 6 лютого 2003 р. № 491-IV “Про внесення змін до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

Для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, встановлений Законом у розмірі 101 відсотка.

Відповідно до абзацу 1 пункту 5 Порядку, у разі підвищення розміру мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання заробітної плати без перегляду її мінімальних розмірів, місяць, в якому відбулось підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації заробітної плати працівників. У базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків. Індексація заробітної плати, отриманої працівником за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Відповідно до абзацу 3 пункту 10.1 Порядку, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу.

Підвищення заробітної плати працівників у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Правила обчислення індексу споживчих цін, а також величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати викладені в додатку 1 до Порядку.

Нижче наводимо приклади:

1) Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівника в травні 2014 р., заробітна плата якого востаннє була підвищена в грудні 2013 р. до рівня мінімальної заробітної плати відповідно до вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

Періоди Індекс споживчих цін, відсотків Величина приросту індексу
споживчих цін для
проведення індексації,
відсотків
до попереднього місяця
(за даними Держкомстату)
для визначення порогу
індексації
2013 р.
грудень 100,5 базовий
2014 р.
січень 100,2 100,2
лютий 100,6 100,8

(1,002 х 1,006 х 100)

березень 102,2 103,0

(1,008 х 1,022 х 100)

квітень
травень 3,0

(103,0 – 100,0)

Відповідно до абзацу 1 пункту 5 Порядку місяць грудень 2013 р., в якому відбулось підвищення заробітної плати, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації заробітної плати. Індексація заробітної плати за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця – січня 2014 р. здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін.

Розрахунок індексу споживчих цін:
за січень – березень 2014 р.: 1,002 х 1,006 х 1,022 х 100 = 103,0 %

Відповідно до абзацу 5 пункту 1.1 Порядку починаючи з квітня 2014р. індекс споживчих цін для визначення наступного перевищення порогу індексації для проведення подальшої індексації заробітної плати буде обчислюється наростаючим підсумком спочатку.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати в травні 2014 р. становитиме 3,0 % (103,0 – 100,0).

Сума індексації заробітної плати працівника в травні 2014 г. складатиме: 1218 грн. х 3,0 : 100 = 36,54 грн.

2) Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівника в квітні, травні 2014 р., який був прийнятий на роботу в грудні 2013 р.

Періоди Індекс споживчих цін, відсотків Величина приросту індексу
споживчих цін для
проведення індексації,
відсотків
до попереднього місяця
(за даними Держкомстату)
для визначення порогу
індексації
2013 р.
грудень 100,5 100,5  –
2014 р.
січень 100,2 100,7

(1,005 х 1,002 х 100)

 –
лютий 100,6 101,3

(1,007 х 1,006 х 100)

 –
березень 102,2 102,2

(1,022 х 100)

 –
квітень 1,3

 

травень 3,5

 

Індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін починаючи з грудня 2013 р. – місяця прийняття працівника на роботу.

Розрахунок індексу споживчих цін:
за грудень 2013 р. – лютий 2014 р.: 1,005 х 1,002 х 1,006 х 100 = 101,3 %

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати в квітні 2014 р. становитиме 1,3 % (101,3 – 100,0).

Сума індексації заробітної плати працівника в квітні 2014 г. складатиме: 1218 грн. х 1,3 : 100 = 15,83 грн.

Відповідно до абзацу 5 пункту 1.1 Порядку починаючи з березня 2014 р. індекс споживчих цін для визначення наступного перевищення порогу індексації для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислюється спочатку. І тому, що він перевищив такий поріг уже в цьому місяці (102,2 %), наростаючим підсумком з грудня 2013 р. по березень 2014 р. він складатиме 103,5% (1,013 х 1,022  х 100).

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати в травні 2014 р. становитиме 3,5 % (103,5 – 100).

Сума індексації заробітної плати працівника в травні 2014 р. складатиме: 1218 грн. х 3,5 : 100 = 42,63 грн.

 

Поділитися:

Написати коментар