У яких випадках платник податку не має права на зменшення суми його місячного доходу у вигляді заробітної плати (інших, прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород) на суму податкової соціальної пільги?

04.04.2014

  • у разі, якщо він не подав своєму роботодавцю  заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги за встановленою формою (крім посадових осіб місцевого самоврядування);
  • якщо його заробітна плата (інші  прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати,  компенсації та винагороди), яка нарахована протягом звітного податкового місяця, перевищує граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у тому числі і у випадку надання пільг на дітей);
  • якщо він протягом звітного податкового місяця крім доходу у вигляді заробітної плати отримує одночасно дохід у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, що виплачується з бюджету;
  • якщо він є самозайнятою особою і джерелом його доходу  є його підприємницька, а також інша незалежна професійна діяльність;
  • якщо місячний дохід ним отримано від більше ніж одного роботодавця (податкова соціальна пільга в цьому випадку може бути застосована тільки до доходу за одним місцем його нарахування (виплати));
  • у разі, якщо він порушує норми Податкового кодексу щодо надання податкових соціальних пільг.

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податку, інших ніж заробітна плата.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар