З 1 квітня 2014 року змінено порядок заповнення та подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

01.04.2014

Закінчився 1 квартал 2014 р..  Наступив період подачі  контролюючому органу Міністерства доходів і зборів України Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Міндоходів України своїм наказом від 21.01.2014 № 49 внесло істотні зміни в порядок  заповнення та подання  з 1 квітня 2014 року  Податкового розрахунку.

Для відвідувачів сайту ці зміни наводимо нижче.

iconword  Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ);

Нова форма Податкового розрахунку (форма № 1ДФ) відрізняється від попередньої відсутністю реквізиту “Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 (грн., коп.)”.

iconword  Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку;

Щодо Порядку подання Податкового розрахунку (форма № 1ДФ), то зміни стосуються  способів його подання. А саме, Податковий розрахунок подається податковими агентами в один із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;
  • на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
  • на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не більше п’яти.

В один із таких способів, у вигляді окремої  порції подається Податковий розрахунок (форма № 1ДФ) за відокремлений підрозділ юридичної особи, який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету.

iconword  Довідник ознак доходів фізичних осіб.

Внесено зміни і в Довідник ознак доходів:

1)   Ознаку доходів “107” затверджено в новій редакції:

“Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності”;

2)   Ознаку доходів “108” опубліковано у редакції:

“Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики)”;

3)   Ознаку доходів “118” викладено наступним чином:

“Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Кодексу”;

4)   В ознаку доходів “128” внесено уточнення: перечень доходів збільшено включенням в них суми допомоги по вагітності та пологах;

5)   До ознаки доходів “144” включена  вартість торф’яних брикетів;

6)   В ознаці доходів “148” зазначено, що до неї не відносяться доходи від продажу продукції тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД;

7)   В ознаку доходів “167” внесено доповнення:

“Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки”;

8)   В ознаку доходів “150” тепер входить не тільки сума стипендії, але й сума її індексації;

9)   Добавлені  нові ознаки доходів:

“179” –” Доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

“180” –” Дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України (підпункт 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)” ;

“181” – “Доходи від операцій з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами (підпункт 165.1.50 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)”;

“182” – “Доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено нормами розділу IV Кодексу (підпункт 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)”;

“183” –”Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та казначейськими зобов’язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (підпункт 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)”.

Нагадаємо, що форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21 січня 2014 року №49 (зареєстрований Міністерством юстиції України 5 лютого 2014 року за №228/25005).

Податковий розрахунок (форма № 1ДФ) подається щоквартально (податковий період) протягом  40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Наказ № 49 набирає чинності з 1 квітня 2014 року.

Вперше Податковий розрахунок за формою, затвердженою Наказом № 49,  подається за звітний період – І квартал 2014 року.

Водночас, з введенням в дію наказу №49 втрачає чинність наказ ДПА України від 24 грудня 2010 року № 1020.

Поділитися:

Написати коментар