Лист ФСС ТВП від 14.08.09 № 04-06/Н-152з-198 “Про надання Фондом матеріального забезпечення застрахованим особам”

23.03.2014

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
Лист від 14.08.09 № 04-06/Н-152з-198
Про надання Фондом матеріального забезпечення застрахованим особам

Пунктом 8 статті 2 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240 (далі – Закон № 2240) визначено, що страховий випадок це подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів її сім’ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом.

Відповідно до статті 4 Закону № 2240 право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням мають застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення).

Статтею 2 Закону України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001 р. № 2213 р. встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Враховуючи, що чинним законодавством не передбачено обмежень оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі смерті застрахованої особи, допомога має надаватися за весь період захворювання включно.

Заступник директора                                  Т.В. Антоненко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар