Лист ФСС ТВП від 04.09.09 № 04-06/Ш-186з-225 “Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах”

23.03.2014

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
Лист від 04.09.09 № 04-06/Ш-186з-225
Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах

Згідно абзацу 1 пункту 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок), розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень) та добровільно застрахованих осіб), є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Відповідно до пункту 7 Порядку  середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі, якщо в місяці розрахункового періоду було здійснено доплату до заробітної плати за минулий період, ця сума включається в обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Заступник директора                            С.В. Буринський

Інші статті:

Написати коментар