N 197/10/137-12 від 07.09.2012 р. ” Щодо індексації грошових доходів та оплати праці”

14.02.2014

Мінсоцполітики України

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 197/10/137-12 від 07.09.2012 р.

(Витяг)

Щодо індексації грошових доходів та оплати праці

Департамент стратегічного планування разом з Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянули звернення щодо виконання окремих нормативних актів і повідомляють.

Щодо внесення постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. N 526 змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами).

Пунктом 5 вказаного Порядку визначено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації є місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць. не індексуються, якщо сума підвищення доходу перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено у додатку 4 до Порядку.

Отже, якщо відбувається підвищення заробітної плати на суму меншу ніж сума індексації, яка повинна нараховуватись працівнику у місяці підвищення, здійснюється підвищення заробітної плати та додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати. Визначена сума індексації фіксується і виплачується у такому розмірі до наступного збільшення заробітної плати, яке перевищить фіксовану суму індексації.

Фіксована сума індексації визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку за повний відпрацьований місяць.

Якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, фіксована сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням, оскільки виплати за цей період розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, яка враховує суми індексації.

У разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується.

Що стосується новоприйнятих працівників, то відповідно до пункту 101 Порядку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу. Тобто якщо працівника прийнято на роботу у липні 2012 року (незалежно від дня прийняття), то обчислення індексу споживчих цін здійснюється з липня 2012 року. Право на індексацію заробітної плати цього працівника настане, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком з липня поточного року, перевищить поріг індексації (101 %), на підставі якого відбувається право на проведення індексації. У подальшому, якщо відбудеться право на нарахування сум індексації та розмір заробітної плати працівника підвищиться на суму меншу ніж визначена сума індексації, то згідно з пунктом 5
Порядку буде визначатись фіксована сума індексації.

Директор Департаменту стратегічного планування      О. Крентовська

Поділитися:

Написати коментар