Як нараховується допомога по тимчасовій непрацездатності у разі перенесення робочих днів на підприємстві?

14.02.2014

Відповідно до ст. 67 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів України може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій переносити робочі та вихідні дні у порядку і на умовах, установлених законодавством.

Керівник самостійно вирішує питання щодо перенесення робочих та вихідних днів і у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України видає  про це наказ чи інший розпорядчий документ.

При цьому він може перенести робочі та вихідні дні так, як рекомендує Кабінет Міністрів України, а може перенести на інші дні.

Прийняте  керівником таким чином рішення  змінює графік роботи підприємства, установи або організації та норму тривалості робочого часу в місяцях, у яких мало місце перенесення робочих днів.

Відповідно до п. 20 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати за перших п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати на кількість днів (годин), які підлягають оплаті за графіком  роботи підприємства, установи, організації  (структурного  підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи).

Таким чином, у випадку коли тимчасова непрацездатність працівника припала на день, який згідно з наказом керівника визнано вихідним, допомога по тимчасовій непрацездатності йому за цей день не нараховується.

І навпаки, якщо тимчасова непрацездатність працівника припала на день, який згідно з наказом по підприємству встановлено робочим днем, допомога по тимчасовій непрацездатності за цей день йому нараховується на загальних підставах.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар