Порядок встановлення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам органів місцевого самоврядування

12.02.2014

Штатний розписПорядок встановлення посадових окладів
(тарифних ставок) працівникам органів місцевого самоврядування

Читати також:  Щодо встановлення посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування

Умови та порядок оплати праці посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ” Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (далі Постанова № 268), а обслуговуючого персоналу органів місцевого самоврядування – наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (далі Наказ № 77).

Крім того, згідно з частиною 3 ст. 7  Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на посадових  осіб  місцевого  самоврядування поширюється дія законодавства  України про працю з  урахуванням особливостей, передбачених Законом.

Читати також: Про підвищення заробітної плати працівників органів місцевого самоврядування відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 р. № 353

Місячні посадові оклади посадовим особам  та службовцям органів місцевого самоврядування встановлюються відповідно до затверджених Постановою № 268 схем посадових окладів (додатки 48-55).

Розміри схемних посадових окладів цих працівників залежать від наступних особливостей:

 • від приналежності місцевого органу влади до відповідної адміністративно-територіальній одиниці (Київська, Сімферопольська, обласна, міських, районна, сільська  або селищна ради);
 • від виду структурного підрозділу ради і її виконавчого органу;
 • від приналежності областей та міст до груп за оплатою праці;
 • від чисельності населення;
 • від займаної посади;
 • від кваліфікації працівника;
 • від розміру мінімальної заробітної плати.

З дня підписання Постанови N 268 (9 березня 2006 р.) схемні посадові оклади працівників переглядались Урядом в наступні строки:

 • з 1 травня 2007 р.  постановою Кабінету Міністрів України  від  12.05.2007 р. № 700 “Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268” посадові оклади були підвищені шляхом внесення змін в додатки 48-55;
 • з 1 лютого 2008 р. постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України” посадові оклади були  підвищені на 45 відсотків;
 • з 1 червня 2009 р. постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 р. № 504 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268” на 50 відсотків були збільшені посадові оклади сільських, селищних голів, їх заступників та керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів.

Для прикладу публікуємо схему посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (додаток 54) станом на 01.01.2014 р.

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
села, селища з чисельністю населення, тис. чол.
понад 15 від 10 до 15 від 7,5 до 10 від 3 до 7,5 до 3-х
Сільський, селищний голова 3050 2862 2678 2502 2328
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 2502 2328 2234 2154
Секретар ради, керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету
2234 2154 2060 1967 1886
Адміністратор 1418 1406 1392 1382 1305
Головний бухгалтер 1334-1397 1320-1383 1307-1371 1295-1358 1281
Спеціаліст I категорії 1067-1116 1067-1116 1016-1067 1016-1067
Спеціаліст II категорії 1016 1016 1016 1016 990
Спеціаліст 963 963 963 963 963

Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів територіальних органів місцевої влади визначаються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 “Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 3308).

В Постанові N 268 не вказано за якими параметрами і яким чином слід встановлювати розмір посадових окладів посадовим особам і службовцям органів місцевого самоврядування посадові оклади яких в схемах посадових окладів (додатках 48-55) затверджені в межах мінімальних і максимальних розмірів через тире.

В цьому випадку необхідно керуватись положеннями ст. 96 Кодексу законів про працю України.

Для посадових осіб місцевого самоврядування, посадові оклади яких в схемах посадових окладів (додатках 48-54) затверджені в межах мінімальних і максимальних розмірів через тире, посадові оклади встановлюються в межах затверджених посадових окладів відповідно до їх кваліфікації, рівень якої оцінюється під час проходження ними атестації.

Порядок проходження атестації посадовими особами місцевого самоврядування передбачений ст. 17 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також Типовим положенням про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1440.

За результатами атестації керівник установи або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади працівникам у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів.

Для службовців органів місцевого самоврядування законодавством України не передбачено процедури проходження атестації. Для них, у випадку коли посадові оклади в схемі посадових окладів (додаток 55) затверджені в межах мінімальних і максимальних розмірів через тире, конкретний розмір місячних посадових окладів встановлюється в межах затверджених посадових окладів залежно від об’єму і складності виконуваних робіт, а також умов праці.

У разі зменшення об’єму виконуваних робіт, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни керівник установи або уповноважений ним орган має право зменшити посадові оклади працівникам у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів.

Згідно з ст. 95 Кодексу законів про працю України і ст. 3 Закону України “Про оплату праці”, з урахуванням того, що до мінімальної заробітної плати не включаються надбавки, доплати, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, розмір посадового окладу працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Отже, посадовим особам і службовцям органів місцевого самоврядування, у яких посадові оклади за схемами посадових окладів менші за мінімальну заробітну плату, посадові оклади слід встановлювати на рівні не нищому за розмір мінімальної заробітної плати з урахуванням положень, викладених у листі Державної інспекції України з питань праці від 15.09.2014 р. № 32-21/01-1715 “Щодо оплати праці на рівні мінімальної заробітної плати”.

Штатний розпис апарату органів місцевого самоврядування: особливості складання, затвердження та внесення змін.

Місячні тарифні ставки та місячні оклади обслуговуючого персоналу органів місцевого самоврядування встановлюються відповідно до схем місячних тарифних ставок та місячних окладів (додатків 1-3), затверджених Наказом № 77.

Розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені  у  додатках 1-3  до Наказу № 77, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N  1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної  тарифної сітки  розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. При цьому, згідно з ст. 95 Кодексу законів про працю України і ст. 3 Закону України “Про оплату праці”, розмір посадового окладу працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Для робітників наскрізних професій, місячні оклади яких в схемі місячних окладів (додаток 2 до Наказу № 77) затверджені в межах мінімальних і максимальних розмірів через тире, конкретні    розміри місячних  окладів встановлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці,а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.

Конкретні розміри посадових окладів, тарифних ставок працівникам органів місцевого самоврядування встановлюються з урахуванням вимог, передбачених частиною другою ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст.ст. 15, 18 Закону України “Про оплату праці”.

Поділитися:

коментарі 2

 1. Світлана сказав:

  Добрий день, підскажіть будь ласка, я працювала на посаді керуючого справами виконкому селищної ради,затверджена на посаду, рішенням сесії селищної ради (посада виборна), після обєднання тереторіальних громад, штатним розписом не передбачено посади керуючого справами, за якою статею я повина бути звільнена та чи повинні виплатити мені вихідну допомогу? Дякую.

  • Admin сказав:

   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в сільській, селищній раді є всього три виборні посади. Це сільський, селищний голова, староста і секретар ради, а керуючий справами (секретар) виконавчого комітету – це не виборна посада, а посада, на яку працівників призначає своїм наказом голова села, селища.
   Схемою посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських та селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів (додаток 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353) в сільських та селищних радах об’єднаних територіальних громад передбачена посада керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та посадові оклади за цією посадою.
   Прийняття рішення щодо включення тої чи іншої посади в структуру виконавчого органу ради, а відповідно і в штатний розпис за пропозицією сільського, селищного голови є виключно компетенцією сільських, селищних рад.
   Якщо у зв’язку з реорганізацією селищної ради Ви позбулись своєї посади, то Ви повинні бути звільнені з роботи відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України. За цим пунктом передбачена можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці. Під змінами в організації виробництва і праці мається на увазі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
   Так – як ця посада не виборна, то перед звільненням Вам повинна бути запропонована інша робота в тій самій установі (ст.49-2 КЗпПУ).
   У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 1 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст.44 КЗпП України).

Написати коментар