Виплата надбавки за вислугу років службовцям органів місцевого самоврядування.

07.02.2014

Умови і порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років службовцям  органів  місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, схема посадових окладів яких затверджена додатком 55 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  визначені   “Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів” (далі Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.93 р. N 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів» (із змінами).

Спочатку це Положення стосувалось всіх працівників органів виконавчої влади та інших державних органів, але в 1994 р. в нього були внесені зміни.

З 03.05.1994 р. Положення втратило чинність в частині, що стосується посадових осіб місцевого самоврядування на підставі постанови Кабінету Міністрів України від  03.05.1994 р. N 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби», але для службовців органів місцевого самоврядування залишилось чинним і на сьогоднішній день.

Читати також: Щодо законності виплати надбавки за вислугу років службовцям ОМС

Відповідно до Положення надбавка за вислугу років обчислюється у відсотках до посадового окладу службовця  без урахування інших надбавок і доплат.

Розмір надбавки за вислугу років залежить від стажу роботи службовця:

стаж роботи              розмір щомісячної надбавки (%)

 • понад 3  роки                                       10
 • понад 5  років                                      15
 • понад 10 років                                      20
 • понад 15 років                                      25
 • понад 20 років                                      30
 • понад 25 років                                      40

У разі виконання службовцем обов’язків тимчасово відсутніх працівників щомісячна надбавка за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою.

Службовцям, які працюють за сумісництвом, надбавка за вислугу років не виплачується.

Прийнятим на роботу службовцям, у разі наявності у них необхідного для одержання надбавки стажу роботи, надбавка за вислугу років виплачується з дня прийняття на роботу.

Службовцям, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з початку наступного місяця.

Виплата надбавки за вислугу років провадиться одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця у межах фонду оплати праці відповідного органу виконавчої влади.

Читати також: Структура заробітної плати службовців органів місцевого самоврядування

Положенням визначені періоди роботи, які зараховуються до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років службовцям, зокрема,це:

 • загальний стаж роботи членом Кабінету Міністрів України, керівним працівником, спеціалістом або службовцем Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та інших державних органах, Служби безпеки, Антимонопольного комітету, Управління державної охорони, Фонду державного майна та їх територіальних органах;
 • стаж роботи на виборних і керівних посадах, а також на посадах спеціалістів і службовців в Апараті Верховної Ради України, Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, органів прокуратури, судових органів України, відповідних органів колишнього СРСР і країн Співдружності Незалежних Держав;
 • стаж роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 КЗпП України.

До стажу роботи, який дає право службовцю на одержання надбавки за вислугу років, включається також:

 • період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, — період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років;
 • час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях;
 • час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював в органах виконавчої влади;
 • час роботи за кордоном за направленням органу виконавчої влади, якщо до направлення за кордон працівник працював в таких органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, поступив на роботу в органи виконавчої влади.

Документом для визначення стажу, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка.

Скарги, пов’язані з визначенням стажу роботи працівників, розглядаються керівником органу місцевого самоврядування.

Поділитися:

Інші статті:

коментарів 6

 1. Інна сказав:

  Підскажіть будь- ласка. В трудовій написано: Сільська рада Прийнята на посаду інженера-землевпорядника. Чи зараховується даний період роботи до надбавки за вислугу років. Працювала я на 0,5 ставки але цього в трудовій не вказано. Дякую

  • Admin сказав:

   Якщо ви і зараз працюєте на посаді службовця, тоді цей стаж зараховується вам для виплати надбавки за вислугу років (незалежно від того, на яку частину ставки ви раніше були оформлені).

 2. Людмила сказав:

  Особа, яка прийнята на роботу до сільської ради з випробувальним терміном, має стаж роботи в органах ВС 16 років. Чи виплачувати ій надбавку за вислугу років до закінчення випробувального терміну і прийняття присяги посадової особи?

  • Admin сказав:

   Відповідно до ст. 11 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги. Це означає, що з цього моменту вона набуває статусу посадової особи ОМС. До цього дня, відповідно до ст. 10 Закону на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). В цьому договорі може бути передбачена також і виплати надбавка за вислугу років працівнику на умовах роботи в якості службовця ОМС, але ні в якому разі посадової особи ОМС.

 3. Любов сказав:

  Доброго дня ! з якого моменту починають нараховувати надбавку за вислугу років6 з моменту видання відповідного наказу чи з моменту настання права на дану надбавку? Дякую!

  • Admin сказав:

   Посадовим особам ОМС, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

   Службовцям ОМС, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому у них виникло право на підвищення розміру надбавки.

   Нормативними документами не передбачено видавати окремий наказ на підвищення розміру надбавки за вислугу років.

Написати коментар