Щодо зарахування до стажу служби в органах місцевого самоврядування часу військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

06.02.2014

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

У зв’язку з затвердженням в новій редакції  Закону України від 25.03.1992 р № 2233-XII “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (Закон України від 18.06.1999 року № 766-XIV) постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 року № 2044 до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 року № 283, були внесені зміни і доповнення згідно яких до стажу державної служби державних службовців слід зараховувати час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

Який саме період служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях зараховується до стажу державної служби?

До стажу державної служби державним службовцям, безперечно, слід зараховувати всі види військової служби, встановлені п.3 ст.2 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», які вони проходили у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, а також  у Радянській Армії  та інших військових формуваннях колишнього СРСР.

Багато колишніх військовослужбовців ще певний час після розпаду СРСР продовжували проходити військову службу у військових об’єднаннях і частинах збройних сил країн колишнього СРСР.

Для таких осіб існує особливий порядок зараховування до стажу державної служби їх періоду проходження військової служби.

Відповідно до роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби щодо цього питання – до стажу державної служби може бути включеним лише час військової служби у військових частинах, які були розташовані на території Російської Федерації, та інших держав СНД у перехідний період (1992-1993 р.р.), за умови повернення військовослужбовців для проходження військової служби в Україну, яка повинна бути передбачена в двохсторонніх міжнародних угодах між Україною та іншими державами СНД про організацію підготовки офіцерського складу, порядку переведення та звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів.

Слід пам’ятати, що Співдружність Незалежних Держав була створена після розпаду СРСР 8 грудня 1991 р. як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. 21 грудня на умовах Алма-Атинської угоди до них приєднались ще вісім колишніх республік СРСР (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). 23 жовтня 1993 року до СНД приєдналась Грузія.

Країни Балтії до СНД не приєднались.

Підставою для зарахування до стажу державної служби часу військової служби є записи про проходження військової служби у військовому квитку, або довідки, видані відповідним військовим комісаріатом, де особи перебувають на військовому обліку.

Поділитися:

Написати коментар