Розміри нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в структурі установ органів місцевого самоврядування.

31.01.2014

Розміри нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в структурі установ органів місцевого самоврядування.

Платники, база нарахування та розміри єдиного внеску визначені законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (N 2464-VI від 8.07. 2010 р.) та Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 455.

Таблиця розмірів нарахування та утримання єдиного внеску.

Для страхувальників-нарахування Для застрахованих осіб-утримання
  • платники, які є бюджетними установами  –  36,3 відсотка суми нарахованої заробітної  плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші  заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону  України “Про оплату праці” (пп.2 п.3.1 розділу III Інструкції);
  • працівники – громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах ( в тому числі бюджетних) та організаціях – 3,6 відсотка  суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають  основну та додаткову заробітну  плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”. (пп.5 п.2.1 розділу II та п.3.5 розділу III Інструкції);
  • працівники, які працюють на посадах,  робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів  України  “Про місцеве самоврядування в Україні” – 6,1 відсотка  суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають  основну та додаткову заробітну  плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.(пп.5,8 п.2.1 розділу II та п.3.8 розділу III Інструкції).
  • платники, які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), – 34,7  відсотка суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. (пп.4 п.3.1 розділу III Інструкції);
  • фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам  діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) –  2,6  відсотка суми винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно – правовими договорами.(пп.6 п.2.1 розділу II та п.3.7 розділу III Інструкції);
  • платники, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності або допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами –  33,2 відсотка суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. (пп.2 п.3.2 розділу III Інструкції);
  • особи, які отримують  допомогу  по  тимчасовій непрацездатності,  особи,  які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами – 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій  непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.(пп.12 п.2.1 розділу II та п.3.10 розділу III Інструкції);
  • платники – підприємства, установи і організації, у яких працюють інваліди –  8,41 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами  виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній  формі, що визначаються відповідно до Закону  України “Про оплату праці” та суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих інвалідів. (п.3.11 розділу III Інструкції);
  • працівники – громадяни України (в тому числі працівники – інваліди), які працюють на підприємствах, в установах (в тому числі бюджетних) та організаціях – 3,6 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають  основну та додаткову заробітну  плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.(пп.5 п.2.1 розділу II та п.3.5 розділу III Інструкції);
  • особи (в т.ч. інваліди),  які  отримують  допомогу  по  тимчасовій непрацездатності, а також ті,  які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та  пологами – 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій  непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.(пп.12 п.2.1 розділу II та п.3.10 розділу III Інструкції);

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар