Щодо використання форми заяви про застосування податкової соціальної пільги.

30.01.2014

iconword  Заява про застосування податкової соціальної пільги.

Відповідно до положень розділу ІV Податкового кодексу України (далі Кодекс) всім платникам податку (крім державних службовців), які мають підстави на застосування до їх доходу у вигляді заробітної плати податкової соціальної пільги, тобто які працюють з одержанням заробітної плати, розмір якої не перевищує граничного розміру, встановленого пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 Кодексу, тобто не більше розміру місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, необхідно подавати своєму працедавцю (тільки за одним, самостійно обраним місцем отримання заробітної плати) заяву про застосування пільги.

При цьому, якщо працівник має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена пп. 169.1.1 п. 169.1 ст.169 розділу ІV Кодексу (загальна 100% пільга), він зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування соціальної пільги».

Відповідно до пп. 169.2.3 п. 169.2 ст.169 розділу ІV Кодексу податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у пп.169.2.2 п.169.2 ст.169 розділу ІV Кодексу, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

Кодексом не передбачено встановлення якоїсь єдиної форми заяви про самостійне обрання місця  застосування пільги, яку слід подати працедавцю на одержання податкової соціальної пільги.

Водночас, п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. № 1227 визначено, що платник податку подає працедавцю заяву про застосування пільги за встановленою Державною податковою службою  України формою.

Не зважаючи на вимоги п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. № 1227 Державна податкова служба України, а також створене на її заміну Міністерство доходів і зборів України, до цього часу не спромоглися встановити єдину форму заяви про застосування пільги.

Водночас, необхідно погодитись з тим, що своїм листом від 12.01.11 № 365/6/17-0716, Державна податкова адміністрація України звернула увагу на те, що, для забезпечення реалізації платниками податку права на податкову соціальну пільгу, заява про застосування пільги може подаватися платником податку у довільній формі. При цьому за зразок при оформленні такої заяви може братися форма заяви, що була встановлена раніше скасованим наказом ДПА України від 30.09.2003 р. N 461 «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку».

Відповідно до пп. 169.2.2 п. 169.2 ст.169 розділу ІV Кодексу податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання працедавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар