Перелік документів, що надаються для застосування податкової соціальної пільги та її розмір в 2014 році.

27.01.2014

wordicon Таблиця переліку документів, що надаються разом з заявою для застосування податкової соціальної пільги.

Перелік документів, що підтверджують право платника податку на доходи фізичних осіб на застосування податкової соціальної пільги  та порядок їх подання, встановлено  Постановою Кабінету Міністрів  України від 29.12.2010 р. N 1227 “Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги”

Відповідно до Порядку платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування  податкової  соціальної  пільги за встановленою Міністерством доходів і зборів України формою. Разом з заявою платник податку надає роботодавцю документи, що підтверджують його право на отримання податкової соціальної пільги.

Періодичність подання підтвердних документів щодо отримання пільги для платника податку, передбаченого у підпунктах “б”,  “в” та “ґ” підпункту  169.1.3 та  підпункті  “б”  підпункту 169.1.4  пункту  169.1 статті 169 розділу ІV Податкового кодексу України,  повинна відповідати встановленим Міністерством охорони здоров’я України строкам їх перегляду.

Відповідно до підпункту 169.2.2 пункту  169.2 статті 169 розділу ІV Податкового кодексу України податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право на отримання ним пільги.

Перелік платників податку Розмір податкової соціальної пільги
(грн.)на 2014 рік
Перелік документів

1.

2.

3.

Будь – який платник, заробітна плата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(п.169.1.1 ПКУ)
609,00
(1218х100%х50%)
-заява про застосування пільги.
Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років,  заробітна плата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.) помножений на кількість дітей.
(п.169.1.2 ПКУ)
609,00
(1218х100%х50%)
(у розрахунку на кожну таку дитину)
– копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни,в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;- копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).
Одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.) помножений на кількість дітей.(пп. “а” п.169.1.3 ПКУ)Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом “а” підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, маючи дитину(дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі,зареєстрованому згідно із законом; 913,50
(1218 х150%х50%)
(у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років)
– копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна
фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;- копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);- копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);- копія паспорта.
Платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 18 років, зарплата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.)  помножений на кількість дітей.
(пп. “б” п. 169.1.3 ПКУ)
913,50
(1218 х150%х50%)
(у розрахунку на кожну дитину-інваліда  віком до 18 років)
– копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;- копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);- пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;

– медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою. звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років).

Особи, віднесені законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР за
участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “в” п.169.1.3 ПКУ)
913,50
(1218 х150%х50%)
копію посвідчення (дубліката) встановленого зразка:- громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа “Перереєстровано” та записом про дату
перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка;- учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа “Перереєстровано” та записом про дату перереєстрації;- громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

– громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня
1989 р. N 224), категорії 2 серії Б.

Особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають її копію.

Інваліди I або II групи, у тому числі інваліди з
дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом “б” статті 169.1 ПКУ, заробітна плата якихне перевищує граничний розмір доходу, що дає право насоціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “ґ” п.169.1.3 ПКУ)
913,50
(1218 х150%х50%)
– копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи.
Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам,що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальнупільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп.”д” п.169.1.3 ПКУ)
913,50
(1218 х150%х50%)
– копію акта Президента України про призначення
зазначеної стипендії.
Учасники бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (N 3551-XII від 22.10.93 р.), крім осіб, визначених у підпункті “б” підпункту 169.1.4 статті 169 ПКУ, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “е” п.169.1.3 ПКУ)
913,50
(1218 х150%х50%)
– копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що
підтверджують участь у бойових діях у період після
Другої світової війни.
Герої України, герої Радянського Союзу, герої
Соціалістичної праці або повні кавалери ордена Славичи Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями “За відвагу”, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “а” п.169.1.4 ПКУ)
1218,00
(1218 х200%х50%)
– копію орденської книжки Героя України, Героя
Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці;- копії орденських книжок кавалерів орденів Слави
чи Трудової Слави трьох ступенів.Або довідки чи інші документи, що підтверджують
присвоєння звання Героя України, Героя Радянського
Союзу, Героя Соціалістичної праці, нагородження
орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів
та чотирма медалями “За відвагу”.
Участники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та інваліди I і II групи з числа учасників бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”     (N 3551-XII від 22.10.93 р.), заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “б” п.169.1.4 ПКУ)
1218,00
(1218х50%х200%)
– копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни;- пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної
експертизи;- документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни.
Колишні в’язні концтаборів або особи, визнані
репресованими чи реабілітованими, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “в” п.169.1.4 ПКУ)
1218,00
(1218х50%х200%)
– довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою
Колишні в’язні місць примусового утримання під час Другої світової війни, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “в” п.169.1.4 ПКУ)
1218,00(1218х50%х200%) -копію посвідчення жертви нацистських переслідувань
Особи, які були насильно вивезені з території
колишнього СРСР під час Другої світової війни натериторію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “г” п.169.1.4 ПКУ)
1218,00
(1218х50%х200%)
– копію посвідчення жертви нацистських
переслідувань або довідки, видані компетентними
органами, чи документи, які містять необхідні
відомості про факт насильного вивезення з території
колишнього СРСР під час Другої світової війни на
територію держав, що перебували у стані війни з
колишнім СРСР або були окуповані фашистською
Німеччиною та її союзниками.
Особи, які перебували на блокадній території
колишнього Ленінграду (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р., заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).
(пп. “ґ ” п.169.1.4 ПКУ)
1218,00
(1218х50%х200%)
– документи, які містять необхідні відомості про
факт перебування на блокадній території колишнього
Ленінграду (Санкт-Петербург, Російська Федерація)
у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 року.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар