Індексація заробітної плати працівників у липні 2022 року.

30.06.2022

Індексація заробітної плати працівників за липень 2022 року

Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників здійснюється на підставі і у відповідності до Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV із змінами та доповненнями) «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1078).

Індексація заробітної плати починає здійснюватись у разі, коли величина індексу споживчих цін у одному з місяців перевищить поріг індексації, який  встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з врахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка у липні 2022 року складає 2600 грн., і повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Це положення стосується працівників, які перебували у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або працюють на умовах неповного робочого часу тощо.

У разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Читайте також: Щодо індексації заробітної плати коли особа працює неповний робочий час.

Кому в липні 2022 року потрібно індексувати заробітну плату?

При індексації заробітної плати працівників установи і організації, які фінансуються з бюджету, на відміну від індексації зарплати працівників підприємств і організацій, які знаходяться на госпрозрахунку, є певні нюанси. Тут особливу увагу потрібно звернути на такий важливий момент –  такі установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”). Тому при обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати працівників таких установ і організацій потрібно орієнтуватись на останнє нормативне  підвищення їх посадових окладів.

Це стосується, зокрема і тих працівників – бюджетників, яких прийнято або переведено на новостворені посади.

Тобто, і для новоприйнятих працівників, і для працівників, прийнятих або переведених на новостворені посади, незалежно від місяця введення посад до штатного розпису установи або організації, «базовим» місяцем буде місяць останнього підвищення тарифних ставок (окладів) згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України (законодавчим підвищенням).

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 грудня 2021  року  згідно  постанови КМУ від 20.01.2021 р. № 29  востаннє були підвищені посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери  (працівників освіти, медичних працівники, працівників закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298). Їх заробітна плата у липні місяці індексується на коефіцієнт — 10,9.

З 1 січня 2022 року згідно постанови КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 в редакції постанови КМУ від 02 лютого 2022 р. № 89  востаннє були підвищені посадові оклади державних службовців. Їх заробітна плата у липні 2022 року індексується на коефіцієнт — 9,5.

У зв’язку з підвищенням з 1 січня 2022 року  посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, умови оплати праці яких передбачені постановою КМУ від 24.12.2019 р. № 1112, заробітна плата даної категорії працівників у липні 2022 року також індексується на коефіцієнт — 9,5.

З 1 грудня  2021 року були підвищені місячні посадові оклади  робітників,  зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших державних органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609 (із змінами згідно наказу Міністерства економіки України від 17.12.2021 р. № 1096-21).  Їх заробітна плата у липні 2022 року індексується на коефіцієнт —  10,9.

Що стосується керівних працівників і спеціалістів, а також службовців органів місцевого самоврядування, то відповідно до постанови КМУ від 28.07.2021 р. № 783, яка набрала чинності 03.08.2021 р., посадові оклади частини цих категорій працівників ОМС були залишені без змін, частини – зменшені, а частини – підвищені.

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 базовим місяцем для індексації заробітної плати прийнято вважати місяць, в якому було здійснено підвищення тарифних ставок (окладів) працівників. Тобто, для того щоб змінився базовий місяць, потрібно щоб відбулось підвищення посадових окладів. Сам факт виходу постанови КМУ № 783 без підвищення окладів деяких працівників не впливає на зміну їх базового місяця. Тому в серпні 2021 року він змінився не для всіх працівників. Для тих посад, за якими підвищення окладів не відбулось, або ж  навпаки, оклади зменшились, базовий місяць не змінився, а залишився –  червень 2020 року.

Пунктом 5 Порядку № 1078 визначено, що у разі, якщо сума підвищення заробітної плати у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) буде більше за передбачувану суму індексації, то індексація заробітної плати у цьому місяці не провадиться. При цьому враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру. Якщо ж сума підвищення заробітної плати не перекриває суму можливої індексації, то визначається різниця між нею та сумою підвищення (визначається так звана – фіксована сума індексації). Надалі, до чергового підвищення посадових окладів (тарифних ставок), до цієї фіксованої суми індексації, визначеної в місяці підвищення окладів, додається сума поточної  індексації. Остання виникає в результаті перевищення величини індексу споживчих цін порога індексації (103%).

Таким чином, для тих посадових осіб, посадові оклади яких востаннє були підвищені у червні 2020 року відповідно до постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 441, у липні 2022 року їх заробітна плата підлягає індексації на коефіцієнт – 25,6.

Для працівників, посадові оклади яких були підвищені відповідно до постанови КМУ від 28.07.2021 р. № 783 у серпні 2021 року, індекс споживчих цін для подальшої індексації їх заробітної плати почав розраховуватись спочатку, з вересня 2021 року. Заробітна плата цих працівників у липні 2022 року індексується залежно від розміру її підвищення в серпні 2021 року в порівнянні з передбачуваною сумою індексації в цьому місяці, а саме:

– для працівників, у яких сума підвищення заробітної плати у серпні 2021 року не перевищила передбачувану суму індексації у цьому місяці, у липні 2022 року до визначеної для них у серпні 2021 року фіксованої суми індексації, додається сума поточної  індексації, тобто 384,80  грн. (із розрахунку за повний місяць);
– для працівників, у яких сума підвищення заробітної плати у серпні 2021 року перевищила передбачувану суму індексації у цьому місяці, у липні 2022 року їх заробітна плата індексується на коефіцієнт – 14,8.

Щодо робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування, умови оплати праці яких передбачені  наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609 , яким востаннє місячні посадові оклади підвищені згідно з додатками 4 – 6 цього наказу з 1 грудня 2021 року, то їх заробітна плата у липні 2022 року індексується на коефіцієнт — 10,9.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за липень 2022 року

Базовий місяць*

Величина приросту індексу споживчих цін

Сума індексації ЗП (грн.)

В 2020 році:

х

х

січень

27,7

720,20

лютий

28,2

733,20

березень

27,1

704,60

 квітень

26,1

678,60

травень

25,8

670,80

червень

25,6*

665,60 *

липень

26,3

683,80

серпень

26,5

689,00

вересень

25,9

673,40

жовтень

24,6

639,60

листопад

23,0

598,00

грудень

22,0

572,00

В 2021 році:

х

х

січень

20,4

530,40

лютий

19,2

499,20

березень

17,2

447,20

квітень

16,4

426,40

травень

14,9

387,40

червень

14,7

382,20

липень

14,6

379,60

серпень

14,8*

384,80 *

вересень

13,4

348,40

жовтень

12,5

325,00

листопад

11,5

299,00

грудень

10,9*

283,40 *

В 2022 році:

х

х

січень

9,5*

247,00 *

лютий

7,7

200,20

березень

3,1

80,60

квітень

0,0

0,00

травень

0,0

0,00

червень

0,0

0,00

липень

0,0

0,00

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати

 

Написати коментар