№ 440 від 12 квітня 2022 р. “Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану”.

17.04.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 квітня 2022 р. № 440
Деякі питання організації роботи державних службовців та
працівників державних органів у період воєнного стану

Відповідно до статті 602 Кодексу законів про працю України, статті 121 Закону України “Про правовий режим воєнного стануˮ та статті 17 Закону України “Про державну службуˮ Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у період воєнного стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків.

2. Робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

3. У разі перебування державного службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби, зазначеного в пункті 1 цієї постанови, або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

4. Скасувати наказ Національного агентства України з питань державної служби від 17 березня 2022 р. № 20-22 “Про внесення змін до Типових правил внутрішнього трудового розпорядкуˮ.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3, який набирає чинності з 25 квітня 2022 року.

Прем’єр-міністр України           Д. ШМИГАЛЬ

Інші статті:

Написати коментар