Лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 26.03.2021 р. № 971/0-229/21/20.3 “Щодо обліку робочого часу керівника гуртка в закладі культури”.

15.02.2022

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.03.2021 р. № 971/0-229/21/20.3
Щодо обліку робочого часу керівника гуртка в закладі культури

Міністерство культури та інформаційної політики України розглянуло <…> запит <…> щодо обліку робочого часу керівника гуртка в закладі культури та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено частиною першою цієї статті.

Статтею 51 Кодексу законів про працю України визначено категорії працівників, яким встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Для керівників гуртків, студій та колективів за видами мистецтва та народної творчості скороченого робочого часу не передбачено.

Оплата праці керівників гуртків, студій і колективів за видами мистецтва і народної творчості, у тому числі, які мають звання “народний”, “зразковий”, лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, лекторів (екскурсоводів), акомпаніаторів, концертмейстерів згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” (із змінами) <…> може проводитись як за посадовими окладами, так і за погодинними ставками.

Посадові оклади акомпаніаторам, концертмейстерам, лекторам (екскурсоводам) установлюються за 4 години роботи в день, керівникам гуртків, студій та колективів за видами мистецтва і народної творчості – за 3 години роботи в день.

Отже, йдеться про те, що оплата праці за посадовими окладами керівникам гуртків, студій та колективів за видами мистецтва та народної творчості здійснюється при забезпеченні систематичних занять (навчань) тривалістю З години в день, в інших випадках оплата праці здійснюється за погодинними ставками.

Зазначена норма передбачена і підпунктами 4.7 та 4.8 пункту 4 Загального положення про клубне формування закладу культури системи Міністерства культури і мистецтв України, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 7 грудня 2004 р. № 835 (далі – Положення).

Крім того, Положенням визначено, що посадові оклади керівникам клубних формувань установлюються за 3 години роботи в день, із розрахунку 18 годин на тиждень (навчальна година – 45 хвилин).

При цьому робочий час зазначених керівників визначається, виходячи з обсягу їх завдань та обов’язків, відображених в посадовій інструкції, з урахуванням встановленої законодавством нормальної тривалості робочого часу, тобто 40 годин на тиждень.

Звертаємо увагу, що згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 81 “Культура та мистецтво”, затвердженим наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168, обов’язками та завданнями керівника гуртка, керівника самодіяльного об’єднання (клубу за інтересами), окрім керування народним самодіяльним хоровим колективом та проведенням групових та індивідуальних занять з акторської майстерності, техніки мови, художнього слова, розучування вокальних партій, передбачено також й інші види робіт, зокрема, розроблення перспективних та поточних планів роботи, проведення організаційно-творчих заходів, робота над тематичною програмою, участь у роботі методичного кабінету щодо організації та проведення масових заходів, тематичних вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь тощо.

Таким чином, режим роботи працівників, у тому числі керівників гуртків, студій та колективів за видами мистецтва та народної творчості, визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та Галузевою угодою.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами та носять рекомендаційний характер.

Державний секретар            Я. Дуль

Інші статті:

Написати коментар