№ 89 від 02 лютого 2022 р. “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 і від 24 травня 2017 р. № 358”

04.02.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 лютого 2022 р. № 89
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 і від 24 травня 2017 р. № 358

Дякуємо за перегляд рекллами на сайті

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 70, ст. 2119; 2019 р., № 17, ст. 590, № 78, ст. 2699; 2020 р., № 84, ст. 2706; 2021 р., № 7, ст. 338, № 27, ст. 1443, ст. 1446, № 98, ст. 6381) і від 24 травня 2017 р. № 358 “Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2020 р., № 17, ст. 658) зміни, що додаються.

2. Міністрам, керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України              Д. ШМИГАЛЬ

Зміни, що додаються:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2022 р. № 89)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням
категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році

Кате
горія
Під
кате
горія
Посади державної служби Розміри посадових окладів, гривень
Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом України, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Офісу Генерального прокурора, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення міністерства, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, який встановлений законом інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей,       мм. Києва та Севастополя державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення
А А1 Керівник державного органу* 40 100 35 700 31 200
 

 

 

 

А2

Перший заступник керівника державного органу 38 100 34 000 29 800
Заступник керівника державного органу 36 200 32 200 28 100
Б Б1 Генеральний директор директорату, директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 22 000 21 100 16 900
Керівник департаменту, головного управління, служби 22 000 21 100 16 900 12 800
Керівник апарату місцевої держадміністрації 12 900 10 300
Керівник самостійного управління, служби 18 400 17 600 14 100 11 200 8 700
Керівник самостійного відділу, служби 17 200 16 600 13 300 9 400 7 900
Завідувач самостійного сектору 15 200 14 600 11 700 8 100 6 500
Б2 Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 17 600 17 000 13 600
Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації 17 600 17 000 13 600 11 300 8 000
Заступник керівника самостійного управління, служби 16 700 16 000 12 900 9 800 7 000
Заступник керівника самостійного відділу, служби 16 000 15 400 12 300 8 100 6 500
Б3 Керівник головного управління у складі директорату 17 200 16 600 13 300
Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби 16 700 16 000 12 900 9 000 6 700
Заступник керівника головного управління у складі директорату, заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби 15 900 15 300 12 200 8 300 6 600
Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 15 200 14 600 11 700
Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 15 200 14 600 11 700 7 500 6 500
Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 13 400 12 900 10 300 7 100 6 300
Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу 13 300 12 800 10 200 6 700 6 300
В В1 Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 11 700 11 300 9 000
Головний спеціаліст державного органу 11 700 11 300 9 000 5 800 5 600
Адміністратор 5 800 5 800
В2 Провідний спеціаліст державного органу 9 400 9 000 7 300 5 400 5 100
В3 Спеціаліст державного органу 8 700 8 300 6 700 5 100 4 962

__________
Примітки.
1. Посадові оклади на посадах державної служби підкатегорії В3 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становлять два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

2. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за підкатегоріями Б1 — В3, а працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, — відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.

3. Посадові оклади державних службовців НАДС визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.

4. Посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мінекономіки, Мінфіну та Мінцифри, які здійснюють підготовку висновків до проектів нормативно-правових актів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3, посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту, які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ.

5. Посадові оклади державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, допоміжних, консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Офісу Генерального прокурора визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3.

Посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних та провідних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Офісі Президента України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.

Під час підвищення посадових окладів державних службовців застосовується один з коефіцієнтів, передбачених цією приміткою.

Передбачене цією приміткою підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

6. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (підкатегорія Б1) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

7. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах підкатегорій Б1 — Б3 здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, що належать до підкатегорій Б1 — В1, установлюються керівником державної служби Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, в межах граничних розмірів посадових окладів, визначених цією схемою для посад відповідної підкатегорії.

8. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців державних органів, зазначених у пункті 4 і 5 приміток до цієї схеми.

9. Посадові оклади працівників управління, юрисдикція якого поширюється на територію м. Києва, департаменту у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, визначаються за підкатегоріями Б1 — В3 схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, мм. Києва та Севастополя, а працівників відділів, юрисдикція яких поширюється на території районів у м. Києві, департаменту у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади — за підкатегоріями Б1 — В3 схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

10. Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, територіальних органів Держенергонагляду визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва та Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.

11. Посадові оклади працівників Боргового агентства визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 2.
__________
*Під керівником державного органу в зазначеній схемі розуміється керівник державної служби в державному органі. ”;

3) пункт 7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого зазначеною постановою, після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Розмір надбавки за виконання особливо важливої роботи зазначається в умовах проведення конкурсу та в оголошенні про проведення конкурсу на зайняття відповідної посади, які оприлюднюються на Єдиному порталі вакансій державної служби.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважати відповідно абзацами третім — восьмим;
абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Надбавка за виконання особливо важливої роботи, передбачена абзацом першим цього пункту, виплачується в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358:

1) у схемі посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів, затвердженій зазначеною постановою, позицію “В1” у графі “Посади державної служби” після слів “Науковий консультант” доповнити словами “, дисциплінарний інспектор”;

2) у примітках до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів:

пункт 4 після слів “державних службовців ДСА” доповнити словами “, центрального органу управління Служби судової охорони”;

пункт 5 після слів “територіальних управлінь ДСА” доповнити словами “, територіальних підрозділів Служби судової охорони”.

____________

Інші статті:

Написати коментар