№ 2 від 12 січня 2022 р. “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я”

13.01.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 січня 2022 р. № 2
Деякі питання оплати праці медичних працівників
закладів охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік:

 • на рівні не менше 20 000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
 • на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства;

2) граничний розмір надбавок, передбачених у підпункті “а” підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), може бути збільшений для досягнення розміру нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови;

3) надбавки, установлені з урахуванням положень підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, не враховуються під час установлення доплат та інших надбавок медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

4) диференціація заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності здійснюється у межах фонду оплати праці шляхом встановлення доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи;

5) у разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимога щодо розміру оплати праці, передбачена підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.

2. Внести у додаток 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59; 2021 р., № 82, ст. 5250, № 100, ст. 6605), зміну, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України        Д. ШМИГАЛЬ

Інші статті:

коментарів 20

 1. В Постанові № 2 від 12.01.2022 року в п.1 викладено: Розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам… установлюється на рівні 20000 грн лікарям – в цей розмір включається нарахована заробітна плата тільки за основним місцем роботи? Якщо лікар працює за внутрішнім сумісництвом, то нарахована заробітна плата по сумісництву включається в 20000 грн. Як бути, якщо лікар працює за зовнішнім сумісництвом? В нараховану заробітну плату 20000 грн включати доплату за дезінфікуючи засоби, доплату за нічні, доплату за шкідливість-15%, доплату за ковід? Контактний телефон 0678001153 Лариса.

  • Admin :

   Робота за сумісництвом, незважаючи на те, внутрішнє це сумісництво, а чи зовнішнє, виконується на основі іншого трудового договору, відмінного від договору за основною посадою, тому заробітна плата, як за внутрішнім, так і за зовнішнім сумісництвом не включаються до заробітної плати за основною посадою при визначенні її мінімального граничного розміру, у даному випадку – 20000 грн.

   Якщо працівник працює за сумісництвом в закладі охорони здоров’я на посадах, які перелічені в постанові № 2, то вимога щодо мінімального граничного розміру оплати праці застосовується пропорційно до відпрацьованого часу за сумісництвом.

   В нараховану заробітну плату 20000 грн. включаються всі доплати та надбавки, на які має право працівник, в тому числі за дезінфікуючі засоби, за роботу в нічний час, за шкідливі умови праці -15%, за КОВІДні.

  • В Постанові № 2 від 12.01.2022 року в п.1 викладено: Розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам… установлюється на рівні 20000 грн лікарям – в цей розмір включається нарахована заробітна плата за заміною іншого лікаря з відпрацюванням робочого часу, Контактний телефон 0678001153 Лариса.

   • Admin :

    Розміри граничної мінімальної заробітної плати, які встановлені постановою № 2, передбачені за повністю виконану місячну (годинну) норму праці (п. 1 постанови).

    Враховуючи вищенаведене:

    – доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, яка виконується у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою без звільнення від своєї основної роботи, включається до заробітної плати при визначенні її мінімального граничного розміру (у даному випадку – 20000 грн.).

    – заробітна плата, яка виплачується працівнику за заміну тимчасово відсутнього працівника в додатковий час понад встановлену йому норму робочого часу на 1,0 ставку, не включається до заробітної плати при визначенні її мінімального граничного розміру (у даному випадку – 20000 грн.).

 2. Як здійснювати оплату праці згідно постанови № 2 лікарям- стоматологам-ортодонтам, лікарям стоматологам-терапевтам,лікарям-стоматологам-ортопедам, зубним технікам, які працюють за відрядною формою оплати праці?

  • Admin :

   При відрядній оплаті праці розмір винагороди визначається пропорційно обсягу виконаної роботи. Відповідно і оплата праці за постанови № 2 здійснюється пропорційно до виконаної роботи відносно встановленої для працівника норми виробітку (норм часу).

 3. Ольга :

  Як здійснювати оплату праці згідно постанови 2, якщо в установі оголошено простій?

  • Admin :

   Відповідно до п.5 постанови № 2, тобто у разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимога щодо розміру оплати праці, передбачена підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.

 4. Тетяна :

  Як здійснювати оплату праці медичним працівникам згідно постанови 2, якщо весь мед.персонал переведено на 2/3 оплати праці?

  • Admin :

   Відповідно до п.5 постанови № 2, тобто у разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу вимога щодо розміру оплати праці, передбачена підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.

 5. Марія :

  Буль ласка надайте роз’яснення. Чи стосується дана постанова лікарів, які працюють НЕ в закладі охорони здоров’я, а в закладі , що належить до сфери соціального захисту населення – центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Дякую.

  • Admin :

   За інформацією, яка на сьогодні у нас є, дія постанови поширюється тільки на працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності.

 6. Доброго дня. Підкажіть будь-ласк, якщо медична сестра яка працює в лабораторі на 38,5 годинному робочому тижні і отримує заробітну плату 13500, але окрім того має ургенцію на вихідні,то Ургенція входить в 13500 чи рахується зверх за відпрацьовані години? Дякую.

  • Admin :

   Що таке ургенція? Може ви маєте на увазі чергування?

   Місячна норма робочого часу медичних працівників визначається, виходячи з установленої для даного працівника щоденної тривалості робочого часу, передбаченої для шестиденного робочого тижня, та кількості робочих днів у даному місяці. У місячну норму робочого часу включаються всі види робіт, які виконуються працівниками (тобто основна робота, яка може виконуватись як у денний, так і у нічний час, чергування, виклик для надання допомоги хворим вдома тощо).

   Щодо цього питання читайте Роз’яснення стосовно застосування окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я” за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=10590

 7. Доброго дня. Підкажіть як оплатити нічні медичній сестрі стаціонару згідно постанови № 2, чи входять вони у 13500, чи зверх?

  • Admin :

   Нічні включаються до заробітної плати при визначенні її мінімального розміру у сумі 13500 грн.

   Щодо цього питання читайте Роз’яснення стосовно застосування окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я” за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=10590

 8. Олеся :

  Доброго дня. Лікар працює в КНП ЦПМСД на 0,75 в АЗПСМ 1 та на 0,25 в АЗПСМ 2 (внутрішнє суміщення) (АЗПСМ 1 та АЗПСМ 2 – лікувально-профілактичні підрозділи КНП).
  Як нараховувати заробітну плату працівнику в загальному 20 000 грн, чи окремо пропорційно за 0,75 і окремо за 0,25.

 9. Олексій :

  Добрий день. Як оплачуються додаткові чергування лікарів у вихідні дні ,нічні чергування.при виконанні норми годин на 1,0 ставку основної роботи?Нарахування здійснюють від посадового окладу КНП,або 20000?Дякую.

  • Admin :

   Нарахування здійснюються від посадового окладу. Відповідно до п.п.1 п.1 постанови КМУ від 12.01.2022 р. № 2 розмір нарахованої заробітної плати лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше 20 000 гривень.

Написати коментар