Посадові оклади (тарифні ставки) працівників за Єдиною тарифною сіткою на 2022 рік.

03.01.2022

Т А Б Л И Ц Я
посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,
оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою,
на 2022 рік

Дякуємо за перегляд реклами

Розряди Коефіцієнт підвищення окладу з   01.01. по 31.12.2022 р.
Оклад
(тарифна ставка)
згідно розряду (грн.)
1 1,00 2893
2 1,09 3153
3 1,18 3414
4 1,27 3674
5 1,36 3934
6 1,45 4195
7 1,54 4455
8 1,64 4745
9 1,73 5005
10 1,82 5265
11 1,97 5699
12 2,12 6133
13 2,27 6567
14 2,42 7001
15 2,58 7464
16 2,79 8071
17 3,00 8679
18 3,21 9287
19 3,42 9894
20 3,64 10531
21 3,85 11138
22 4,06 11746
23 4,27 12353
24 4,36 12613
25 4,51 13047

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 20 січня 2021 року № 29 “Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”  посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 2 670 гривень, з 1 грудня 2021 р. — 2 893 гривні.

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Для зазначених у додатку 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 педагогічних працівників, визначені згідно цієї Таблиці їх посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 10 відсотків у відповідності з вимогами постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.

Для зазначених у додатку 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 педагогічних працівників мистецьких ліцеїв, що перебувають у сфері управління Міністерства культури, визначені згідно цієї Таблиці їх посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 10 відсотків у відповідності з вимогами постанови КМУ від 07.11.2018 р. № 1100 ” Про підвищення оплати праці педагогічних працівників мистецьких ліцеїв”.

Для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, визначені згідно цієї Таблиці їх посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 11 відсотків у відповідності з вимогами постанови КМУ від 23.01.2019 р. № 36  “Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників”.

 *    *    *

Інші статті:

Написати коментар