Про підвищення з 01.01.2022 р. посадових окладів державних службовців.

02.01.2022

Підвищення окладів державних службовців, проект змін.

Дякуємо за перегляд реклами на сайті.

З 1 січня 2022 року постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” зазнає змін. Нацагенство України з питань державної служби доопрацювало відповідний проект змін. Наразі проект розміщено для обговорення на сайті СПО об’єднань профспілок.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від __  ______ 2021 р. № __

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністрам, керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від  “__” _____ 2021 р. № __

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році;”;

2) схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від “__” ______ 2021 р. № __)

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням
категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році

Категорія Підкатегорія Посади державної служби Розміри посадових окладів, гривень
Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Офісу Генерального прокурора, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення міністерства, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, який встановлений законом інші державні органи, юрисдикція
яких поширюється
на всю територію України
державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів
у містах, міст обласного значення
А А1 Керівник державного органу* 41300 36700 32100
А2 Перший заступник керівника державного органу 39200 34900 30600
Заступник керівника державного органу 37200 33100 28900
Б Б1 Генеральний директор директорату, директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 22600 21700 17300
Керівник департаменту, головного управління, служби 22600 21700 17300 13100
Керівник апарату місцевої держадміністрації 13200 10600
Керівник самостійного управління, служби 18900 18100 14500 11500 8900
Керівник самостійного відділу, служби 17700 17000 13600 9600 8100
Завідувач самостійного сектору 15600 14900 12000 8300 6700
Б2 Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 18100 17400 13900
Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації 18100 17400 13900 11500 8200
Заступник керівника самостійного управління, служби 17100 16500 13200 10100 7200
Заступник керівника самостійного відділу, служби 16500 15800 12600 8300 6700
Б3 Керівник головного управління у складі директорату 17700 17000 13600
Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби 17100 16500 13200 9200 6900
Заступник керівника головного управління у складі директорату, заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби 16200 15700 12500 8500 6800
Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 15600 14900 12000
Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 15600 14900 12000 7700 6700
Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління 13700 13200 10600 7300 6500
Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу 13600 13100 10400 6800 6500
В В1 Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 12000 11500 9200
Головний спеціаліст державного органу 12000 11500 9200 6000 5800
Адміністратор 6000 6000
В2 Провідний спеціаліст державного органу 9600 9200 7400 5500 5100
В3 Спеціаліст державного органу 8900 8500 6800 5100 4962

________
Примітки. 1. Посадові оклади на посадах державної служби підкатегорії В3 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становлять два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.
2. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за підкатегоріями Б1—В3, а працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, — відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.
3. Посадові оклади державних службовців НАДС визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2.
4. Посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мінекономіки та Мінфіну, які здійснюють підготовку висновків до проектів нормативно-правових актів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3, посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту, які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ.
5. Посадові оклади державних службовців Офісу Президента України, допоміжних, консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Офісу Генерального прокурора визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3.
Посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних та провідних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3, а в Апараті Верховної Ради України, Офісі Президента України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.
Під час підвищення посадових окладів державних службовців застосовується один з коефіцієнтів, передбачених цією приміткою.
Передбачене цією приміткою підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців з питань реформ Офісу Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.
6. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (підкатегорія Б1) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.
7. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах підкатегорій Б1—Б3 здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.
Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, що належать до підкатегорій Б1—В1, установлюються керівником державної служби Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, в межах граничних розмірів посадових окладів, визначених цією схемою для посад відповідної підкатегорії.
8. Посадові оклади державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,2. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців державних органів, зазначених у пункті 4 і 5 приміток до цієї схеми.
9. Посадові оклади працівників управління, юрисдикція якого поширюється на територію м. Києва, департаменту у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, визначаються за підкатегоріями Б1—В3 схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а працівників відділів, юрисдикція яких поширюється на території районів у м. Києві, департаменту у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади — за підкатегоріями Б1—В3 схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.
10. Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, територіальних органів Держенергонагляду визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.
11. Посадові оклади працівників Боргового агентства визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 2.
__________
*Під керівником державного органу в зазначеній схемі розуміється керівник державної служби в державному органі.”.

3) пункт7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого зазначеною постановою, після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
“Розмір надбавки за виконання особливо важливої роботи зазначається в умовах проведення конкурсу та в оголошенні про проведення конкурсу на зайняття відповідної посади, які оприлюднюються на Єдиному порталі вакансії державної служби.”;

У зв’язку з цим абзаци другий – сьомий вважати абзацами третім – восьмим;

Абзац третій викласти в такій редакції:
“Надбавка за виконання особливо важливої роботи, передбачена абзацом першим цього пункту, виплачується в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.”;

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 “Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя:

1) у схемі посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів доповнити позицію “В1” графи “Посади державної служби” після слова “консультант” словами “дисциплінарний інспектор”;

2) у примітках до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів:

У пункті 4 після слів “державних службовців ДСА” доповнити словами “, територіальних підрозділів Служби судової охорони”.

————-

Інші статті:

Написати коментар