№ 1928-IX від 2 грудня 2021 року ” Про Державний бюджет України на 2022 рік”.

18.12.2021


Про Державний бюджет України на 2022 рік

(Витяг)

Стаття 1. Визначити на 2022 рік:

 • доходи Державного бюджету України у сумі 1.323.923.761,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.182.907.265,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 141.016.496 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
 • видатки Державного бюджету України у сумі 1.499.469.883,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.345.921.899,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 153.547.984,2 тис. гривень;
 • повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 10.280.412,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 9.777.642 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 502.770,8 тис. гривень;
 • надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 23.532.535,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 7.022.216 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 16.510.319,9 тис. гривень;
 • граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 188.798.245,3 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 160.259.208 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 28.539.037,3 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
 • оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2393 гривні, з 1 липня – 2508 гривень, з 1 грудня – 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2100 гривень, з 1 липня – 2201 гривня, з 1 грудня – 2272 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 гривень, з 1 липня – 2744 гривні, з 1 грудня – 2833 гривні;
 • працездатних осіб: з 1 січня – 2481 гривня, з 1 липня – 2600 гривень, з 1 грудня – 2684 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2102 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: з 1 січня – 2102 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 1600 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1934 гривні, з 1 липня – 2027 гривень, з 1 грудня – 2093 гривні.

Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:

 • у місячному розмірі: з 1 січня – 6500 гривень, з 1 жовтня – 6700 гривень;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня – 39,26 гривні, з 1 жовтня – 40,46 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 45 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків; для дітей – 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” у 2022 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 22. Установити, що у 2022 році для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, державних органів розмір заробітної плати (грошового забезпечення) може змінюватися виключно в межах бюджетних призначень на оплату праці, передбачених у державному бюджеті.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

7. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються до 31 грудня 2022 року.

“Керівники державної служби протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом Міністрів України. {Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI застосовуються по 31 грудня 2022 року згідно із Законом № 1928-IX від 02.12.2021}”

Президент України                               В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 грудня 2021 року
№ 1928-IX

Написати коментар