Лист Національного агентства України з питань державної служби від 09.02.2018 р. № 1125/13-18 “Щодо надання роз’яснень окремих положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»”

12.12.2021

Національне агентство України з питань державної служби
Лист
від 09.02.2018 р. № 1125/13-18
Щодо надання роз’яснень окремих положень Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування»

(витяг)

Статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:

– на посаду сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
– на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою;
– на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради шляхом затвердження відповідною радою;
– на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).

Таким чином, лише на час тимчасової відсутності посадової особи органу місцевого самоврядування (крім виборної посади) для виконання її повноважень може бути прийнята на роботу особа за строковим трудовим договором (контрактом).

Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Згідно із пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (далі — Порядок), застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону.

Відповідно до пункту 6 Порядку рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.

Враховуючи викладене, не може бути прийнята особа за строковим трудовим договором (контрактом) на посаду до органу місцевого самоврядування, яка є вакантною та на заміщення якої оголошено конкурс.

Заступник Голови         А. Заболотний

Інші статті:

Написати коментар