Лист Головного управління державної служби України від 16.03.2011 р. N 1765/12-11 ” Стосовно статусу осіб, прийнятих в органи місцевого за строковим трудовим договором самоврядування”.

12.12.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Л И С Т
від 16.03.2011 р. N 1765/12-11

Стосовно статусу осіб, прийнятих в органи місцевого
самоврядування за строковим трудовим договором

Головне управління державної служби України в межах повноважень з порушеного питання щодо надання роз’яснення стосовно статусу осіб, прийнятих в органи місцевого самоврядування за строковим трудовим договором (контрактом), повідомляє, що прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюються за трудовим договором з особливостями визначеними статтею 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Трудовий договір (контракт) – основна форма здійснення гарантованого права громадян на працю, відповідно до статті 38 Конституції України.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (крім виборних посад) здійснюється на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку визначеному законодавством України про державну службу.

Пунктом 4 статті 10 вказаного Закону передбачено, що на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання  повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом), з дотриманням вимог цієї статті, щодо особливостей прийняття.

Строковий трудовий договір – це різновид трудового договору, який укладається між працівником та керівником органу на час виконання певної роботи.

Відповідно до пункту 2 статті 23 Кодексу законів про працю України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Укладання строкового трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням керівника органу про прийняття працівника на роботу.

Особливостями та умовами виникнення трудових відносин з посадовою особою органів місцевого самоврядування є проходження претендентами конкурсу, стажування та перебування у кадровому резерві, а підставами виникнення таких трудових відносин є – строковий трудовий договір (контракт).

Особливостями службово-трудових відносин зумовлюється змістом праці посадових осіб органів місцевого самоврядування, яка полягає у реалізації ними організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій у межах компетенції органів місцевого самоврядування і виникненні управлінських правовідносин.

Таким чином, особа, яка приймається на службу в органи місцевого самоврядування за строковим трудовим договором (контрактом), користується усіма правами посадових осіб органів місцевого самоврядування та на неї в повному обсязі поширюються норми Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Написати коментар