Приклади врахування сум премій при обчисленні середньої заробітної плати.

04.10.2021

Приклади врахування сум премій при обчисленні середньої заробітної плати

Дякуємо за перегляд реклами

4 вересня набрала чинності постанова КМУ від 1 вересня 2021 р. № 917 «Деякі питання обчислення середньої заробітної плати». Нею викладено у новій редакції абзаци 2 і 3 пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. N 100 (далі – Порядок № 100).

Міністерство економіки України в листі від 10.09.2021 р. № 4711-06/45145-07 надало наступні роз’яснення як застосувати положення Порядку № 100 зі змінами, внесеними до нього постановою № 917:

“Згідно з частиною першою абзацу третього пункту 3 Порядку премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Тобто при обчисленні середньої заробітної плати всі види премій, в тому числі й за місяць, враховуються частинами шляхом додавання до заробітку працівника частини премії протягом тієї кількості місяців, за який вони нараховані (за місяць – місяць, за квартал – три місяці, за півріччя – шість місяців, за рік – дванадцять місяців тощо), починаючи з місяця їх нарахування.

Частиною другою абзацу третього пункту 3 Порядку встановлено, що для врахування премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період необхідно до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додати частину, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

Тобто для визначення частини премії, яка враховується при обчисленні середньої заробітної плати, необхідно суму нарахованої працівнику премії розділити на кількість відпрацьованих працівником робочих днів в тому періоді, за який премія нарахована, та помножити на кількість відпрацьованих працівником робочих днів в місяцях розрахункового періоду, до якого відноситься премія з урахуванням положень частини першої абзацу третього пункту 3 Порядку.”.

Відповідно до цього роз’яснення розглянемо на прикладах, як положення Порядку № 100 зі змінами застосовувати на практиці.

Якщо, наприклад, премія за ІІ квартал 2021 року (за квітень, травень, червень) була нарахована у липні 2021 року, то ця премія розподіляється по місяцям – за липень, серпень, вересень, а якщо за цей, ІІ квартал, наприклад, премія була нарахована у серпні 2021 року, то ця премія розподіляється по місяцям – за серпень, вересень, жовтень. Квартальну премію за липень, серпень і вересень, нараховану у жовтні, потрібно розподілити по місяцям – за жовтень, листопад і грудень.

Наприклад, посадова особа ОМС йде у відпустку в листопаді 2021 року і їй потрібно нарахувати матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньої заробітної плати.

Розрахунковим періодом у цьому випадку буде – останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, тобто – вересень, жовтень 2021 року.

1. Припустимо, що посадовій особі ОМС премія виплачується поквартально і премію за ІІ квартал 2021 року (за квітень, травень, червень) їй було нараховано за 60 робочих днів в сумі 3000 грн. в липні 2021 року, а премію за ІІІ квартал 2021 року (за липень, серпень і вересень) в сумі 3250 грн. за 65 робочих днів було нараховано в жовтні 2021 року.

Її премію за ІІ квартал (за квітень, травень, червень), яку було нараховано в липні 2021 року, потрібно розподілити наступним чином:

на липень: 3000 : 60 х 22 відпрацьовані робочі дні у липні = 1100 грн.;
– на серпень: 3000 : 60 х 21 відпрацьований робочий день у серпні = 1050 грн.;
– на вересень: 3000 : 60 х 15 відпрацьованих робочих днів у вересні = 750 грн.

Премію за ІІІ квартал (за липень, серпень і вересень), яку було нараховано у жовтні 2021 року, потрібно розподілити:

на жовтень: 3250 : 65 х 20 відпрацьованих робочих днів у жовтні = 1000 грн.;
– на листопад: 3250 : 65 х …(кількість відпрацьованих робочих днів в цьому місяці невідома);
– на грудень: 3250 : 65 х …(кількість відпрацьованих робочих днів в цьому місяці невідома).

В розрахунковий період посадової особи потрібно включити премію відповідно:

– за вересень – 750 грн.;
– за жовтень – 1000 грн.

2. Наприклад, посадовій особі нараховується премія не поквартально, а в поточному місяці за попередній. Так, за серпень 2021 року їй була нарахована премія за 21 робочий день у сумі 1470 грн. у вересні 2021 року, за вересень 2021 року – за 15 робочих днів у сумі 1050 грн. у жовтні 2021 року і за жовтень 2021 року – за 20 робочих днів у сумі 1400 грн. нарахована у листопаді 2021 року.

Її премію за серпень, вересень і жовтень потрібно розподілити наступним чином:

– на вересень: 1470 : 21 х 15 відпрацьованих робочих днів у вересні = 1050 грн.;
– на жовтень: 1050 : 15 х 20 відпрацьованих робочих днів у жовтні = 1400 грн.;
– на листопад: 1400 : 20 х …(кількість відпрацьованих робочих днів в цьому місяці невідома).

В розрахунковий період посадової особи потрібно включити премію відповідно:

– за вересень – 1050 грн.;
– за жовтень – 1400 грн.

3. Якщо премія посадовій особі нараховується місяць в місяць, то розрахунки проводити не потрібно.

Згідно з оновленим Порядком № 100 не тільки квартальні і щомісячних премій підлягають перерозподілу, а і суми річних премій.

Річну премію за 2020 рік (січень – грудень), яка була нарахована, наприклад, в грудні 2020 року, потрібно розподілити по місяцям – за грудень 2020 року, січень – листопад 2021 року, а якщо ця річна премія була нарахована в січні 2021 року, то її слід розподілити помісячно з січня по грудень 2021 року.

4. Наприклад, працівник йде у відпустку з 20 жовтня 2021 року. Розрахунковим періодом для нього у цьому випадку будуть останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, тобто з жовтня 2020 року по вересень 2021 року.

В січні 2021 року йому була нарахована річна премія за 2020 рік (січень – грудень) за 315 робочих днів у сумі 17500 грн., яку відповідно до абзацу 2 пункту 3 Порядку № 100 потрібно розподілити по місяцям з січня по грудень 2021 року, у нашому випадку – по місяцям розрахункового періоду, тобто з січня по вересень 2021 року, наступним чином:

на січень: 17500 : 315 х 19 відпрацьованих робочих днів у січні = 1055,56 грн.;
– на лютий: 17500 : 315 х 20 відпрацьованих робочих днів у лютому = 1111,11 грн.;
– на березень: 17500 : 315 х 22 відпрацьовані робочі дні у березні = 1222,22 грн.;
– на квітень: 17500 : 315 х 22 відпрацьовані робочі дні у квітні = 1222,22 грн.;
– на травень: 17500 : 315 х 10 відпрацьованих робочих днів у травні = 555,56 грн.;
– на червень: 17500 : 315 х 15 відпрацьованих робочих днів у червні = 833,33 грн.;
– на липень: 17500 : 315 х 22 відпрацьовані робочі дні у липні = 1222,22 грн.;
– на серпень: 17500 : 315 х 21 відпрацьований робочий день у серпні = 1166,67 грн.;
– на вересень: 17500 : 315 х 22 відпрацьовані робочі дні у вересні = 1222,22 грн.

При розрахунку середньої заробітної плати у випадку несвоєчасного нарахування доплати за роботу у нічний час, надурочний час, за роботу у святковий (неробочий) день тощо донараховані суми складових заробітної плати мають бути віднесені до заробітку тих місяців, за який вони мали бути нараховані. При цьому, якщо місяці, за які проводилося донарахування, входили до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати, то необхідно здійснити перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням донарахованих сум складових заробітної плати.

Оскільки положення постанови N 917 слід застосовувати з дня офіційного опублікування, а саме з 04.09.2021 року, то у випадках, коли дата початку події, з якою пов’язаний розрахунок середньої заробітної плати, відбулася до 03.09.2021 року (включно) застосовуються положення Порядку без змін, внесених постановою N 917. Якщо дата початку події, з якою пов’язаний розрахунок середньої заробітної плати, відбулася з 04.09.2021 року і пізніше, то необхідно застосовувати положення Порядку з урахуванням змін, внесених постановою N 917.

При цьому, якщо працівнику надається частина невикористаної відпустки, яку було подовжено у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, датою початку події є дата подовження відпустки.

Працівникам, яким у період з 12.12.2020 до набрання чинності постанови N 917 обчислення середньої заробітної плати було здійснено без врахування нарахованих у цьому періоді (з 12.12.2020 по 03.09.2021 включно) премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності постанови N 917 (з 04.09. по 03.12.2021 р.) повинні здійснити перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням редакції пункту 3 Порядку, яка була чинна на час настання події (на час розрахунку середньої заробітної плати).

Відповідно до пункту 3 Порядку № 100 у попередньої редакції , тобто у редакції до 04.09.2021 р., при розрахунку середньої зарплати усі виплати, зокрема і премії, слід було відносити до тих місяців, за які вони нараховувались.

Наприклад, працівник у березні 2021 року пішов у відпустку. Розрахунковим періодом у такому випадку буде березень 2020 року — лютий 2021 року. Відпускні нараховані та виплачені у березні 2021 року. У квітні йому була нарахована премія за І квартал 2021 року. Оскільки січень і лютий, за які йому було нараховано премію, входять до розрахункового періоду відпустки, то таку премію за ці місяці потрібно було віднести до місяців розрахункового періоду за які вона нарахована, та перерахувати й доплатити відпускні працівнику.

Тобто, якщо після того, як працівнику були нараховані виплати з середньої заробітної плати, в подальшому йому була нарахована премія за попередні місяці, які увійшли до розрахункового періоду, середню заробітну плату, а відповідно і такі виплати потрібно було перерахувати.

Хто не робив таких перерахунків і доплат в період з 12.12.2020 р. по 03.09.2021 р. включно, протягом трьох місяців після набрання чинності постанови N 917 (з 04.09. по 03.12.2021 р.) повинні їх здійснити.

————–

Інші статті:

Написати коментар