МОН пропонує для громадського обговорення проект Положення про атестацію педагогічних працівників.

09.09.2021

МОН пропонує для громадського обговорення проект
Положення про атестацію педагогічних працівників

Міністерство освіти і науки України розмістило на своєму сайті для обговорення проект нового Положення про атестацію педагогічних працівників.

Діюче на сьогодні Типове положення, яке затверджено наказом МОНУ від 06.10.2010 р. № 930 (далі – Положення № 930), буде визнано таким, що втратило чинність.

Нове Положення за змістом кардинально відрізняється від нині діючого.

За новим Положенням (на відміну від Положення № 930) педагогічні працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший бакалавр”, ” бакалавр”, магістр (спеціаліст) набувають право на присвоєння їм другої кваліфікаційних категорій і підвищення ними в подальшому кваліфікаційних категорій відповідно до умов цього Положення.

Новим Положенням не передбачено певних освітніх умов, необхідних на сьогодні для присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, як то було передбачено пунктом 4.1 Положення № 930.

Не передбачена послідовність при підвищенні кваліфікаційних категорій працівниками.

Атестація для присвоєння або підвищення кваліфікаційних категорій може бути проведена не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду.

Положення передбачає обов’язкове підвищення педагогічним працівником в міжкваліфікаційний період кваліфікації в порядку, визначеному законодавством.

Проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації не потрібне при успішному проходженні ним сертифікації.

За результатами успішного проходженні сертифікації педагогічному працівнику присвоюється відповідна наступна кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, чи підтверджується наявні вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання без урахування тривалості межатестаційного періоду, без дотримання умов, визначених пунктом 8 цього Положення та без проведення будь – яких заходів, пов’язаних з вивченням і оцінюванням його діяльності та професійних компетентностей.

Педагогічний працівник, який має педагогічне навантаження з 2 і більше навчальних предметів атестується за кожним таким предметом.

Педагогічний працівник, який працює за сумісництвом на різних посадах, атестується за кожною посадою окремо.

При прийнятті особи на посаду педагогічного працівника попередньо присвоєні їй кваліфікаційна категорія і педагогічне звання зберігаються та застосовуються за новим місцем роботи до проходження нею атестації у порядку, визначеному Положенням.

Розділи ІІ “Створення, склад та повноваження атестаційних комісій” і ІІІ “Порядок проведення атестації” Положення, а також Протокол засідання атестаційної комісії (додаток 2 до Положення), та Атестаційний лист (додаток 3 до Положення) також містять значні відмінності від положень нині діючого Положення № 930.

З проектом Положення про атестацію педагогічних працівників можна ознайомитись і у нас на сайті, завантаживши його для себе у вигляді PDF-файлу

Положення про атестацію педагогічних працівників

Свої пропозиції та зауваження до проекту можна надсилати до 5 жовтня 2021 року на е-пошту mailto:v_bozhinskiy@mon.gov.ua (Божинський Володимир Святославович, керівник експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення та децентралізації в освіті директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН) або mailto:storchak@mon.gov.ua (Сторчак Ніна Анатоліївна, державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення та децентралізації в освіті директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН) з темою повідомлення «Атестація. Громадське обговорення».

————-

Інші статті:

Написати коментар