Граничний розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги в 2012 році, а також розміри та перелік податкових соціальних пільг на 2012 рік.

26.01.2014

1. Граничний розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної  пільги.

Відповідно до п.п. 1 п. 4 ст. 169 Податкового кодексу України, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата(інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Враховуючи, що розмір місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня 2012 року складає 1073 грн, граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна  пільга, впродовж всього 2012 року складатиме:

1073 грн. × 1,4 = 1502,20 грн. ≈ 1500 грн.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених п.п. 2  п. 1 ст. 169 та підпунктами «а» і «б» п.п. 3 п. 1 ст. 169 Податкового кодексу України, визначається як добуток 1500 грн. та відповідної кількості дітей, тобто:

  • за наявності двох дітей          – 3000 грн.( 1500 грн. х 2 дітей);
  • за наявності трьох дітей        – 4500 грн.( 1500 грн. х 3 дітей);
  • за наявності чотирьох дітей – 6000 грн.( 1500 грн. х 4 дітей);
  • за наявності п’яти дітей         – 7500 грн.( 1500 грн. х 5 дітей) і т. д.
2. Розмір податкової соціальної пільги.

Оскільки згідно з п.п. 1 п. 1 ст. 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга складає 100 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року, а відповідно до абзацу 8 пункту  1 розділу XIX  “Прикінцеві положення”  Податкового кодексу України до 31 грудня 2014 р. податкову соціальну пільгу передбачено  надавати в розмірі, що дорівнює  50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку, то впродовж всього 2012 року податкова соціальна пільга складатиме:

  • що надається у розмірі 100%  – 536,50 грн.   (1073 грн. х100% х 50%);
  • що надається у розмірі 150%  – 804,75 грн.   (1073 грн. х150% х 50%);
  • що надається у розмірі 200%  – 1073,00 грн. (1073 грн. х200% х 50%).
3. Таблиця переліку та розміру податкових соціальних пільг.
N з/п Платник податку, який має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги. Пункти і статті  Податкового кодексу України. Розмір п.с.  пільги у    %  до місячного прожиткового        мінімуму на 01.01. 2012 р.
(грн.)
1. Будь-який платник податку; (пп. 169.1.1 ПКУ) 100% 536,50
2. Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (у розрахунку на кожну таку дитину); (пп. 169.1.2. ПКУ) 100% 536,50
3. Платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником (у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років); (пп. “а” пп. 169.1.3 ПКУ) 150% 804,75
4. Платник податку, який утримує дитину-інваліда ( у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років); (пп. “б” пп. 169.1.3 ПКУ) 150% 804,75
5. Платник податку, який є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; (пп.  “в” пп. 169.1.3 ПКУ) 150% 804,75
6. Платник податку, який є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; (пп.  “г” пп. 169.1.3 ПКУ) 150% 804,75
7. Платник податку, який є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом “б” підпункту 169.1.4 пункту 169/1 cтатті 169 ПКУ; (пп.  “г” пп. 169.1.3 ПКУ) 150% 804,75
8. Платник податку, який є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; (пп.  “д” пп. 169.1.3 ПКУ) 150% 804,75
9. Платник податку, який є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, крім осіб, визначених у підпункті “б” підпункту 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 ПКУ; (пп.  “е” пп. 169.1.3 ПКУ) 150% 804,75
10. Платник податку, який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями “За відвагу”; (пп.  “а” пп. 169.1.4 ПКУ) 200% 1073,00
11. Платник податку, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; (пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ) 200% 1073,00
12. Платник податку, який є колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; (пп. “в” пп. 169.1.4 ПКУ) 200% 1073,00
13. Платник податку, який є особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; (пп. “г” пп. 169.1.4 ПКУ) 200% 1073,00
14. Платник податку, який є особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграду (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. (пп. “г” пп. 169.1.4 ПКУ) 200% 1073,00

Інші статті:

Написати коментар