Лист МОНУ від 28.09.2020 р. N 4/3310-20 “Щодо збереження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання при додатковому педагогічному навантаженні”

12.08.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 28.09.2020 р. N 4/3310-20
Щодо збереження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання
при додатковому педагогічному навантаженні

(Витяг)

За результатами розгляду звернення про надання роз’яснення порядку збереження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання при додатковому педагогічному навантаженні директорат шкільної освіти в межах компетенції інформує.

Порядок атестації педагогічних працівників регламентовано Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930 (далі – Типове положення).

Відповідно до пункту 3.27 Типового положення за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. Зазначена норма може застосовуватися також при додатковому навчальному навантаженні педагогічного працівника за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді, або за умови проходження курсів підвищення кваліфікації.

Пунктом 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 (далі – Інструкція), встановлено, що підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

Ураховуючи, що вчитель має відповідну педагогічну освіту, яка дає право на викладання предмета “громадянська освіта”, та згідно з пунктом 24 Інструкції при додатковому навчальному навантаженні вчителя годинами з предмета “громадянська освіта” за вчителем до наступної атестації має зберігатися кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “учитель-методист”, присвоєні за результатами атестації на посаді вчителя історії.

Генеральний директор    А. Осмоловський

Інші статті:

Написати коментар