Лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 28.07.2021 р. № 86-з ” Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”.

09.08.2021

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
ЛИСТ
від 28.07.2021 р. № 86-з
Щодо підвищення кваліфікації та атестації
педагогічних працівників

Витяг

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув звернення щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників і повідомляє наступне.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту» атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, присвоюються педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Таке Положення затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Відповідно до статті 59 Закону «Про освіту» професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання.

Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника.

Порядки підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин.

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №  800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Пунктом 6 Порядку установлено, що окремі види діяльності педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 цього Порядку, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

Відповідно до пункту 26 Порядку окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку. Такі зміни до абзацу першого пункту 26 внесено постановою Кабінету Міністрів України № 1133 від 27.12.2019.

Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів вищої освіти визначаються педагогічними радами відповідних закладів освіти.

Пунктом 30 Порядку встановлено, що здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Тобто підвищення кваліфікації є однією з умов атестації педагогічних працівників, а саме визнання їх такими, що відповідають чи не відповідають займаній посаді.

Для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії під час атестації за відповідною педагогічною посадою передбачено вимогу щодо рівня здобутої освіти.

Зокрема, пунктом 4.1 Типового положення № 930 установлено, що атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Відповідно до пункту 4.11 Типового положення педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, майстрам виробничого навчання, культорганізаторам, акомпаніаторам та іншим зазначеним у цьому пункті педпрацівникам, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

Згідно з додатком 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» учителям усіх спеціальностей, викладачам, вихователям та іншим педагогічним працівникам, зазначеним у цьому додатку, які не мають кваліфікаційних категорій, ставки заробітної плати та посадові оклади установлюються як фахівцям на рівні 10-11 тарифних розрядів.

При цьому тим фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України «Про освіту» – вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» – середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

Тому фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи бакалавра, установлюється 10 або 11 тарифний розряд.

Голова Профспілки          Г.Ф. Труханов

Поділитися:

Інші статті:

коментарів 15

 1. Доброго дня! Надайте роз’яснення, будь ласка, що до атестації педагогів, які здобули вищу освіту (рівень бакалаврів) після введення в дію Закону України “Про вищу освіту”. Чи мають вони право атестуватись на кваліфіказійні категорії? Чи внесені зміни в Положення про атестацїю? Я ознайомлена з листом про стурбованність МОН України та зверненням Профспілок про введення у відповідність закону “Про вищу освіту” та проходження атестації, але інформації наразі ніякої нема. На таке рішення чекає багато педагогів (бакалаврів).

  • Admin сказав:

   На сьогодні в Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОНУ від 06.10.2010 р. № 930) ніякі зміни не вносились.

   Типовим положенням № 930 щодо осіб, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (середньої спеціальної освіти), а також фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, присвоєння та підвищення ними кваліфікаційних категорій не передбачено.

   Умовою присвоєння квалiфiкацiйних категорiй педагогiчним працiвникам є наявнiсть у них повної вищої освiти.

   Щодо присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра ми звертались за роз’ясненням до ЦК профспілки працівників освіти і науки України. З відповіддю ЦК профспілки на наш лист ви можете ознайомитись на нашому сайті за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=10175

 2. Анна сказав:

  Будь ласка, поясніть: у положенні старого і нового зразка є такий вислів: “педагогічні працівники, які не мають вищої освіти ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, але до набрання чинності цим наказом атестувалися з присвоєнням кваліфікаційних категорій, атестуються з присвоєнням кваліфікаційних категорій у загальному порядку”. Чому раніше без вищої освіти один міг атестуватися на категорію, а інший ні? який був закладений принцип “відбору”?? Де прописаний той чарівний критерій, за яким люди могли стати на сходинку вище? Величезна кількість викладачів старшого віку – заслужені майстри, досі виховують учнів “високого гатунку”, які мають численні нагороди; але викладач отримує копійки поряд з викладачем-ледарем (нажаль, таке теж буває), який значно молодший і має вищу освіту. Це ж несправдливо!!! Будь ласка, роз,ясніть!!!

  • Admin сказав:

   Які положення старого і нового зразку ви мали на увазі? Вкажіть назву, номер і дату документів.

   На сьогодні щодо атестації педагогічних працівників з присвоєнням їм кваліфікаційних категорій дійсним є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930. До нього було чинним Типове положення, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. № 910.

   Ні сьогоднішнє, а ні діюче до нього Типове положення про атестацію педагогічних працівників, не містять умов, за яких педагогічні працівники мали б право на атестаціє з присвоєнням їм кваліфікаційних категорій без наявності у них вищої освіти.

   • Анн сказав:

    Дуже дякую за відповідь! вибачте, я на своїй хвилі, каюся. Я про “Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури”. КУЛЬТУРИ! і щойно додивилась, що опублікований вище розглядаються лише питання працівників освіти і культури. Вибачте, неуважна.

 3. Оксана сказав:

  Яка заробітна плата асистента вчителя, попередньо була присвоєна вища категорія як вчителя географії?

  • Admin сказав:

   Залежність встановлення тарифного розряду, а відповідно і посадового окладу асистенту вчителя ЗДО від наявності в нього кваліфікаційної категорії не передбачена. Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників закладів ЗСО (додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557) йому може бути присвоєно 10, 11 або 12 тарифний розряд.

   Розмір заробітної плати асистента вчителя залежить від дуже багатьох чинників.

   Читайте у нас на сайті статтю: “Про оплату праці вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти” за посиланням: http://www.zarplata.co.ua/?p=9227. Умови оплати праці асистента вчителя інклюзивного класу закладу ЗСО і асистента вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти майже ідентичні.

 4. Наталія сказав:

  Доброго дня, поясніть будь ласка, якщо в мене освіта, бакалавр, вчитель початкових класів, англійської мови, а магістер вчитель початкових класів. Викладаю англійську мову в початковій школі. Чи маю я право атестуватись на категорії, чи тільки розряди?

  • Admin сказав:

   Відповідно до пункту 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930, умовою для атестації на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій учителя є наявність у нього повної вищої педагогічної освіті з предметів, які викладають.
   Отже, тому що ви не маєте такої вищої освіти, яку передбачено цим пунктом Типового положення № 930 для учителів, тільки бакалавра англійської мови, то ви не можете атестуватись на присвоєння вам кваліфікаційних категорій. Можете атестуватись тільки на відповідність займаній посаді з присвоєнням тарифного розряду. Якби ви мали освітній рівень магістра з англійської мови, то тоді б мали таке право.

 5. Світлана сказав:

  Доброго дня, чи можу я атестуватися на І категорію, як соціальний педагог, без профільної освіти. Маю повну вищу педагогічну освіту,була атестована в 2017 році на ІІ категорію, працюю соц.педагогом з 2010 р.

  • Admin сказав:

   Умови та правила атестації педагогічних працівників передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОНУ від 06.10.2010 р. N 930.

   Для присвоєння соціальному педагогу кваліфікаційних категорій абзацом шостим пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної вищої педагогічну освіту зі спеціальності соціальна педагогіка.

   Типовим положенням № 930 передбачені виключення з цього правила.

   Так, згідно з пунктом 3.26 особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

   Згідно з пунктом 4.10 педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту” працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

   Якщо в 2017 році ви атестувались на другу кваліфікаційну категорію без відповідної займаній посаді освіти, то, напевно, тоді до вас також застосували одне з виключень, передбачених пунктами 3.26 і 4.10 Типового положення № 930.

 6. Світлана сказав:

  Можливо щось змінилося в документації про атестацію,і хто та остання інстанція,що регламентує застосування виключень п.3.26 та 4.10?

  • Admin сказав:

   Регламентовано Типовим положенням № 930, а рішення приймає відповідна атестаційна комісія. Зокрема в пункті 6.10 йдеться, що питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями III рівня відповідно до чинного законодавства України.

 7. Ірина сказав:

  Який тарифний розряд вчителя вищої категорії з дипломом магістра?

Написати коментар