Індексація заробітної плати працівників у серпні 2021 року

27.07.2021

Індексація заробітної плати працівників за серпень 2021 року

 Дякуємо за перегляд реклами

Індексація заробітної плати працівників здійснюється на підставі і у відповідності до Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV із змінами та доповненнями) «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1078).

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін у одному з місяців перевищить поріг індексації, який законодавчо встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з врахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка у серпні 2021 року складає 2379 грн., і повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Це положення стосується працівників, які перебували у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або працюють на умовах неповного робочого часу тощо.

У разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Читайте також: Щодо індексації заробітної плати коли особа працює неповний робочий час.

Кому в серпні 2021 року потрібно індексувати заробітну плату?

При індексації заробітної плати працівників установи і організації, які фінансуються з бюджету, на відміну від індексації зарплати працівників підприємств і організацій, які знаходяться на госпрозрахунку, є певні нюанси. Тут особливу увагу потрібно звернути на такий важливий момент –  такі установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України “Про оплату праці”). Тому при обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати працівників таких установ і організацій потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів.

Це стосується, зокрема і тих працівників – бюджетників, яких прийнято або переведено на новостворені посади.

Тобто, і для новоприйнятих працівників, і для працівників, прийнятих або переведених на новостворені посади, незалежно від місяця введення посад до штатного розпису установи або організації, «базовим» місяцем буде місяць останнього підвищення тарифних ставок (окладів) згідно з рішеннями Кабміну (законодавчим підвищенням).

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2021  року  згідно  постанови КМУ від 20.01.2021 р. № 29 були підвищені посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівників освіти, медичних працівники, працівників закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298). Заробітна плата зазначених працівників у серпні 2021 року підлягає індексації на коефіцієнт – 3,4.

Що стосується індексації заробітної плати працівників державних органів (державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування), яким посадові оклади на законодавчому рівні востаннє були підвищені з 1 січня 2020 року згідно постанов КМУ від 15.01.2020 р. № 16 та від 24.12.2019 р. № 1112 , то їх  заробітна плата у серпні 2021 року підлягає індексації на коефіцієнт – 11,1, крім зазначених нижче:

–  провідних спеціалістів і спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (підкатегорія В2 і В3 категорії В), посадові оклади яких востаннє були підвищені відповідно до постанови КМУ від 09.10.2020 р. № 940 з 1 липня 2020 року. Їх заробітна плата у серпні 2021 року  підлягає індексації на коефіцієнт – 7,7;

– спеціалістів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а також на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (підкатегорія В3 категорії В), посадовий оклад яких з 1 січня 2021 року був підвищений до рівня двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2270 х 2 = 4540) згідно  постанови КМУ від 13.01.2021 р. № 15. Заробітна плата таких працівників у серпні 2021 року індексується на коефіцієнт – 3,4

– робітників, зайнятих обслуговуванням державних органів (органів виконавчої влади), умови оплати праці яких передбачені наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609, місячні посадові оклади яких востаннє були підвищені згідно з наказом  Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77 з 1 вересня 2020 року. Їх заробітна плата у серпні 2021 року  підлягає індексації на коефіцієнт – 7,4.

Що стосується керівних працівників і спеціалістів, а також службовців органів місцевого самоврядування, то відповідно до постанови КМУ від 28.07.2021 р. № 783, яка набрала чинності 03.08.2021 р., посадові оклади частини цих категорій працівників ОМС були залишені без змін, частини – зменшені, а частини – підвищені.

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 базовим місяцем для індексації заробітної плати прийнято вважати місяць, в якому було здійснено підвищення тарифних ставок (окладів) працівників. Тобто, для того щоб змінився базовий місяць, потрібно щоб відбулось підвищення посадових окладів. Сам факт виходу постанови КМУ № 783 без підвищення окладів не впливає на зміну базового місяця. Тому він зміниться не для всіх працівників. Для тих посад, за якими підвищення окладів не відбулось, або ж  навпаки, оклади зменшились, базовий місяць не змінюється, а залишається – червень 2020 року.

Пунктом 5 Порядку № 1078 визначено, що у разі, якщо сума підвищення заробітної плати у базовому місяці буде більше за передбачувану суму індексації в цьому місяці, то подальша індексація заробітної плати не провадиться. При цьому враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру. Якщо ж сума підвищення заробітної плати не перекриває суму можливої індексації, то визначається різниця між нею та сумою підвищення (визначається так звана – фіксована сума індексації). Надалі, до чергового підвищення посадових окладів (тарифних ставок), до цієї фіксованої суми індексації, визначеної в місяці підвищення окладів, додається сума поточної  індексації. Остання виникає в результаті перевищення величини індексу споживчих цін порога індексації. Передбачувана суму індексації в серпні місяці складає 185,56 грн.

Якщо підвищення тарифних ставок (окладів) здійснюється не з початку місяця, то сума індексації визначається відповідно до пункту 5 Порядку № 1078, яким передбачено, що в разі, коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Тобто, оскільки підвищення посадових окладів у серпні 2021 року проведено не з першого числа, то сума індексації до 03.08.2021 р. і після цієї дати має розраховуватись пропорційно часу, відпрацьованому до підвищення посадових окладів і після. Приклад розрахунку наведений в додатку 4 до Порядку № 1078 під № 4.

Таким чином, для тих посадових осіб, посадові оклади яких востаннє були підвищені у червні 2020 року відповідно до постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 441, у серпні 2021 року їх заробітна плата підлягає індексації на коефіцієнт – 7,8.

Для тих працівників, посадові оклади яких були підвищені відповідно до постанови КМУ від 28.07.2021 р. № 783, у серпні 2021 року їх заробітна плата індексується в залежності від розміру її підвищення в порівнянні з передбачуваною сумою індексації в цьому місяці. При цьому, після 03.08.2021 р.. індексація не нараховується, якщо сума підвищення заробітної плати (із розрахунку за повний місяць) перевищила передбачувану суму індексації в цьому місяці.

Для тих працівників, підвищення посадових окладів яких відповідно до Постанови № 783 здійснюється з 03.08.2021 р., індекс споживчих цін для подальшої індексації їх заробітної плати потрібно розраховувати спочатку, з вересня 2021 року.

Щодо робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування, умови оплати праці яких передбачені  наказом Мінекономрозвитку від 23.03.2021 р. N 609 , яким місячні посадові оклади востаннє були підвищені з 1 січня 2021 р. (додатки 4 – 6 до наказу № 609), то їх заробітна плата у серпні 2021 року індексується на коефіцієнт 3,4.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за серпень 2021 року

Базовий місяць* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2020році: х х
січень 11,1* 264,07*
лютий 11,5 273,59
березень 10,6 252,17
 квітень 7,6 180,8
травень 7,3 173,67
червень 7,8* 185,56*
липень 7,7* 183,18*
серпень 8,0 190,32
вересень 7,4* 176,05*
жовтень 7,0 166,53
листопад 7,0 166,53
грудень 4,1 97,54
В 2021 році: х х
січень 3,4* 80,89*
лютий 3,7 88,02
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень

Читати також: Про вживання терміну «базовий місяць» при індексації заробітної плати працівників.

——–

Написати коментар