Чи зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування час роботи на посадах службовців в цих органах?

26.07.2021

Чи зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування
час роботи на посадах службовців в цих органах?

Джерело інформації: портал Uteka / 13.09.2017 р.

Національне агентство України з питань державної служби в межах повноважень розглянуло ваш лист від 30 червня 2017 року № 1034/0054, який надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів України листом від 12 липня 2017 року № 26060/1/1-17, щодо обчислення стажу роботи в органах місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 22 Закону України від 7 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Отже, положення вказаного Закону не передбачають прийняття окремого порядку щодо обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» (далі – Закон) та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229.

Крім того, пунктом 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Таким чином, стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування за періоди роботи (служби, навчання) до набрання чинності Законом обчислюється відповідно до законодавства, яке діяло до 1 травня 2016 року, а за періоди роботи (служби, навчання) з 1 травня 2016 року – згідно зі статтею 46 Закону та Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229.

Стаж державної служби до набрання чинності Законом обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року № 283 (далі – Порядок), додатку до нього та інших нормативно-правових актів.

Пунктом 3 Порядку було передбачено, що до стажу державної служби включається час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

Просуванням по службі в розумінні положень Порядку вважається безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця у період роботи в державних органах, які передбачені в пункті 2 Порядку обчислення стажу державної служби та додатку до нього.

Статтею 1 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу» було визначено, що державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ці особи були державними службовцями і мали відповідні службові повноваження.

До 1 травня 2016 року посади державних службовців були віднесені до відповідних категорій посад статтею 25 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу». Віднесення наявних посад державних службовців, не перелічених у цій статті, а також віднесення до відповідних категорій нових посад державних службовців проводилося Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом, тобто шляхом видання відповідного акта Кабінету Міністрів України.

Водночас статтею 2 Закону України від 7 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, є посадовою особою місцевого самоврядування.

Посади в органах місцевого самоврядування віднесені до відповідних категорії посад статтею 14 Закону України від 7 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Отже, посадові особи місцевого самоврядування не є державними службовцями, а тому періоди роботи на посадах службовців в органах місцевого самоврядування при переході на посади, віднесені до відповідних категорій посад органів місцевого самоврядування, не можуть бути зараховані до стажу державної служби.

Читайте також протилежну думку щодо цього питання: Як зараховується до стажу в органах місцевого самоврядування час роботи на посадах службовців в цих органах?

Крім того, зазначаємо, що внесення змін до Порядку є неможливим, оскільки постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року № 283, якою він був затверджений, втратила чинність 1 травня 2016 року.

Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229, було розроблено відповідно до положень статті 46 Закону, якою передбачено вичерпний перелік періодів роботи (служби, навчання), що зараховуються до стажу державної служби.

Вказаний Порядок визначає лише механізм обчислення стажу державної служби.

Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.

——————–

Інші статті:

Написати коментар