Спільний лист Міністерства освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2001 р. N 1/9-223 N 02-8/267 “Про виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки”.

26.07.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 11.06.2001 р. N 1/9-223 N 02-8/267
Про виплату допомоги на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки

(Витяг)

Міністерство освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України на численні запити з місць щодо виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та обчислення стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам, згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частиною першою статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частиною другою статті 18 та частиною першою статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту” від 31.01.2001 р. N 78 78-2001-п роз’яснюють таке:

Відповідно до пункту 4 зазначеної вище постанови 78 – 2001 – п допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. При цьому виплата допомоги провадиться цим працівникам тільки за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх надання. У випадках виплати компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.

Оскільки допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам відповідно до статті 57 Закону України “Про освіту” 1060-12 гарантовано державою, надання працівником заяви на її виплату не обов’язкове.

Допомога при наданні щорічної відпустки надається і тим педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового трудового договору за умови звільнення їх з роботи після закінчення відпустки, а також жінкам з числа педагогічних або науково-педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років працюють на умовах неповного робочого дня.

Іншим працівникам установ та закладів освіти, які не обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників, але ведуть викладацьку (педагогічну) роботу, допомогу при наданні щорічної відпустки не передбачено.

Заступник Міністра освіти і науки України    О.Богомолов

Перший заступник голови ЦК профспілки
працівників освіти і науки України                   Г.Піддубна

Написати коментар